Časový harmonogram pro Bauhaus

Městská jatka se dostala do finále nejprestižnější evropské architektonické ceny Mies van der Rohe. Jde o jedinou českou stavbu za celou historii soutěže, která postoupila do finále. Tento fenomenální úspěch Ostravy kromě jiného znamená, že bychom s lokalitou, na níž stojí jatka i vedlejší Bauhaus, nyní měli zacházet co nejcitlivěji i s ohledem na fakt, že se na ni nyní upírá mezinárodní pozornost. 

Jako iniciativa Bauhaus končit nemusí!!! usilujeme o to, aby současné aktivity v Bauhausu zůstaly zachovány do doby, než bude znám výsledek urbanistické soutěže a konkrétní záměr pro místo, kde dnes Bauhaus stojí. Máme obavu, že uzavření Bauhausu k 30.6. 2024 bez toho, aby existoval konkrétní plán, co dále s územím, na němž stojí mezinárodně oceňovaná jatka,  je krokem, který může celou lokalitu na několik let poškodit a vytvořit v okolí Bauhausu nechtěný periferní prostor. 

Jelikož Bauhaus by měl být uzavřen už za tři měsíce, vypracovali jsme návrh časového harmonogramu, jak v daném území dále postupovat – navrhujeme v něm postup tak, aby dané kroky byly ku prospěchu jak danému místu, tak i vedlejším jatkům.

Časový harmonogram jsme spolu s peticí a symbolickým „štafetovým kolíkem“ předali 28. 2. 2024 na happeningu Štafeta pro Bauhaus do rukou delegovaného úředníka z kanceláře primátora pana Michala Bayera. Předali jsme mu také petiční archy výzvy Bauhaus končit nemusí, podepsané k 27.2. Je nám líto, že petici a časový harmonogram nepřevzal pan primátor či někdo jiný z vedení města,.

Náš návrh časového harmonogramu ukazuje, že pokud se bude realizovat urbanistická soutěž a následně záměr prodeje pozemku, kde dnes Bauhaus stojí, může Bauhaus klidně sloužit ještě i celý rok 2026 nebo aspoň do konce sezóny 2025/26.

2024

Od února do prosince 2024:

Příprava urbanistické soutěže na území Cingrův sad – Bauhaus (připravuje MAPPA)

Březen – červen 2024:

Město navýší Plato stávající provozní příspěvek tak, aby z něj bylo možno financovat náklady na provoz Bauhausu do konce roku 2024. 

Do konce dubna 2024: 

Vyčíslení nákladů na dočasné úpravy – opravu skel (potrvá cca 2 měsíce)

Vyčlenění prostředků na vyčíslení nákladů na opravu skel z rozpočtové rezervy je rozpočtovým opatřením v kompetenci Rady města Ostravy, lze stihnout za 2 týdny. 

Duben – prosinec 2024: 

Jakmile bude k dispozici kalkulace, kolik budou stát opravy skel, peníze na opravu se mohou dát z rozpočtové rezervy města. K rozhodnutí o opravě postačuje rozhodnutí Rady města Ostravy. Samotná oprava by se mohla realizovat ještě v roce 2024. 

Do konce roku by zároveň město navýšilo provozní příspěvek Plato na rok 2025. 

2025

Leden 2025:

Vypsání urbanistické soutěže.

Červenec–září 2025:

Zveřejnění výsledků urbanistické soutěže.

Návrh, co by na místě Bauhausu mělo být, určí vítězný návrh. 

Paralelně s přípravou a realizací urbanistické soutěže:

Harmonogram všech záměrů v území (prodloužená Porážková, upravená Místecká a úpravy vyplývající z vítězného návrhu tak, aby se ta realizace každého záměru sladila do jednoho celku).  Harmonogram lze připravovat paralelně, jeho příprava tak nemusí znamenat žádné extra prodloužení dalších lhůt. 

Společně s komunitami, školami a spolky, jež Bauhaus využívají, již od roku 2024 může město mapovat jejich potřeby a zároveň možnosti jiných prostor, plus komunikovat a koordinovat jejich případný budoucí přesun jinam.  

V případě, že vítězný návrh urbanistické soutěže doporučí, že pozemek s Bauhausem by měl být zastavěn, a město se rozhodne jej prodat soukromému vlastníkovi, harmonogram by mohl být následující:

Září-prosinec 2025 

Město by vypsalo záměr prodeje pozemku s Bauhausem.  

Do konce roku by město navýšilo provozní příspěvek Plato na rok 2026, případně na část roku 2026, podle toho, kdy bude novým majitelem pozemku stanoven termín demolice objektu Bauhausu. 

2026

Ledenduben 2026

Termín pro podání nabídek. 

Město nového kupce zaváže, že Bauhaus nechá stát a umožní v něm zachovat současné aktivity (financované městem), dokud nebude mít nový majitel schválený demoliční výměr a zároveň stavební povolení pro novou stavbu. Jako příklad lze uvést třeba prodej pozemků pro projekt Rezidence Stodolní, kdy investor Link City smluvně převzal závazek podílet se spolu s městem na úpravě veřejného prostoru (bylo to součástí podmínek prodeje).

Jde o lukrativní pozemky, o které bude určitě zájem. Náklady na budoucí demolici zohlední zájemce v nabídkové ceně za pozemky.  Zájemce lze rovněž zavázat, aby převzal a městu uhradil náklady na projekt demolice Bauhausu a při demolici postupoval podle něj. 

Pokud se bude soutěž a záměr prodeje realizovat v termínech viz výše, může Bauhaus klidně sloužit ještě i celý rok 2026 nebo aspoň do konce sezóny 2025/26. 

Nový investor může být zavázán i k příspěvku na provoz Bauhausu.