Centrum Pant slavnostně otevře 19. prosince

Ostrava má nové kulturní a vzdělávací Centrum PANT, které bude slavnostně otevřeno v pondělí 19. prosince 2016 od 13:00 hodin.  V centru Ostravy tak vznikne kulturní centrum s artovým kinem a kavárnou, zaměřené  nejen na historii, ale také na aktuální společenská témata, prezentaci různých neziskových organizací a aktivit až po popularizaci činnosti Ostravské univerzity a dalších vzdělávacích subjektů směrem k veřejnosti.Iniciátorem jeho vzniku je spolek PANT, který je provozovatelem známého portálu Moderní dějiny a řadu let vytváří na různých místech skrze své veřejné aktivity můstek mezi minulostí, současností a budoucností.

„Projekt je výsledkem dlouhodobého úsilí o propagaci historie i současné Ostravy, potažmo celého regionu obklopujícího metropoli Severní Moravy. Uvědomujeme si, že bez znalostí a pochopení historických souvislostí místa, ve kterém žijeme, nemůže s tímto místem vzniknout ani pocit sounáležitosti. V kontextu dnešní Ostravy, kdy každým rokem z města zmizí celý zástup mladých talentovaných občanů, se jeví jako výsostně aktuální záměr vybudovat pevně ukotvený prostor s možností neformálního setkávání, debatami o současných problémech a výzvách, zprostředkování příběhů dosud žijících pamětníků,“ vysvětluje Petr Pánek, předseda spolku PANT.

Program slavnostního otevření: 

Kde: Centrum PANT Ostrava, Čs. legií 22 (bývalé knihkupectví Librex na rohu Nádražní a Čs. legií)

 

Kdy:

ve 13:00 ….. s primátorem města Ostravy, zástupci Ostravské a Slezské univerzity a dalšími osobnostmi o chystaných aktivitách

Nové kulturní a vzdělávací Centrum PANT v Ostravě by nevzniklo bez podpory mnoha partnerů, které vám představí zástupci spolku. Zároveň budou představeny plánované akce v Centru PANT. Jak budou vypadat Voices of Freedom na Colours of Ostrava 2017? Kdy se otevře Institut Jaromíra Šavrdy – Centrum paměti regionu? Na tyto a další otázky vám odpoví hosté a partneři Centra PANT:

Primátor města Ostravy pan Tomáš Macura

Starostka městské části Moravská Ostrava a Přívoz paní Petra Bernfeldová

Ředitel Polského institutu v Praze Maciej Ruczaj

Zastoupení Evropské komise v ČR

Zástupce Ostravské univerzity

Zástupce Slezské univerzity

Náměstek města Ostrava pro kulturu pan Zbyněk Pražák a náměstek města Ostrava pro školství, pan Martin Štěpánek

Architekt prostoru Pavel Buryška (XTOPIX architekti s.r.o.)

 

v 17:00 ….. s Petruškou Šustrovou, Annou Freimanovou a Martinem Vidlákem zavzpomínáme na Václava Havla

V neformálních rozhovorech se vzácnými hosty budete moci zavzpomínat na Václava Havla jako občana, manžela, kamaráda a aktivní osobnost s klady i zápory. Akce se uskuteční ve spolupráci spolků PANT a Fiducia.

Petruška Šustrová – publicistka, překladatelka z angličtiny a polštiny a bývalá disidentka.
V roce 1976 podepsala Prohlášení Charty 77, v roce 1979 se stala členkou Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V roce 1985 byla jednou ze tří mluvčích Charty 77.
V letech 1990–1992 působila jako náměstkyně federálního ministra vnitra. Po odchodu ze státní správy se stala novinářkou. Za rok 2009 získala novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky.

Anna Freimanová – v 70. letech pracovala jako asistentka režie v Divadle Na zábradlí, později jako knihovnice v divadelním oddělení Národního muzea a Městské knihovny. Angažovala se v samizdatových edicích, zejména při vydávání časopisu O divadle. V letech 1990–2003 pracovala v Kanceláři prezidenta republiky jako tajemnice Václava Havla pro literární a divadelní agendu. V těchto letech mj. edičně připravovala většinu českých vydání jeho děl. V 90. letech spoluzaložila divadelní a literární agenturu Aura-Pont a Nadační fond Cen Alfréda Radoka.

Martin Vidlák v letech 1991–2003 pracoval v oddělení monitoringu a dokumentace Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky a v letech 2003–2011 byl spolupracovníkem Václava Havla v jeho soukromé kanceláři. Nyní je vedoucím dokumentačního centra v Knihovně Václava Havla.

Stále probíhá sbírka na vybavení Centra PANT. Podpořit je můžete na Hithitu  https://www.hithit.com/…/project/3046/centrum-pant-v-ostrave.

Pro více informací: https://www.facebook.com/centrumpant/

Kontakt: Petr Pánek 602 764 931; petr.panek@pant.cz

CENTRUM PANT

Centrum PANT se stane dějištěm pravidelných akcí s širokým tematickým zaměřením – od historie přes aktuální společenská témata, prezentací různých neziskových organizací a aktivit až po popularizaci činnosti Ostravské univerzity a dalších vzdělávacích subjektů směrem k veřejnosti. Návštěvníci všech generací, kteří se zajímají o historii, současnost a není jim lhostejná ani budoucnost, se v Centru mohou setkávat, poznat významné a zajímavé hosty, shlédnout pozoruhodné filmy, výstavy a mnoho dalšího.

Iniciátorem vzniku Centra PANT je spolek PANT, který řadu let vytváří na různých místech skrze své veřejné aktivity můstek mezi minulostí, současností a budoucností. „Projekt je výsledkem dlouhodobého úsilí o propagaci historie i současné Ostravy, potažmo celého regionu obklopujícího metropoli Severní Moravy. Uvědomujeme si, že bez znalostí a pochopení historických souvislostí místa, ve kterém žijeme, nemůže s tímto místem vzniknout ani pocit sounáležitosti. V kontextu dnešní Ostravy, kdy každým rokem z města zmizí celý zástup mladých talentovaných občanů, se jeví jako výsostně aktuální záměr vybudovat pevně ukotvený prostor s možností neformálního setkávání, debatami o současných problémech a výzvách, zprostředkování příběhů dosud žijících pamětníků,“ vysvětluje Petr Pánek, předseda spolku PANT.

Centrum PANT se usídlilo v dosud prázdném prostoru bývalého knihkupectví na křižovatce ulic Nádražní a Čs. legií a plní tak další záměr – oživit vybydlený střed třetího největšího města v České republice. Centrum PANT má ambici být „domem setkávání“, otevřeným transparentním prostorem, který svým programem láká skrze uliční výlohu k nakouknutí, posezení, počtení… Centrum navíc nabídne zázemí a cenově dostupné prostory pro vzdělávání mládeže a dětí, pro kulturní aktivity, spolky a zájmová sdružení. V plánu je pořádání konferencí, výstav, workshopů, diskusních fór, projekcí či přednášek reflektujících aktuální společenské otázky. Počítá se také se založením Centra paměti regionu, které bude ve spolupráci s archivy, muzei a univerzitami pečovat o historickou paměť kraje.

V rámci centra PANT bude fungovat také Institut Jaromíra Šavrdy – Centrum paměti regionu. Půjde o jakési dokumentační středsko a kontaktní místo, které bude zajišťovat natáčení vzpomínek pamětníků a digitalizaci pramenných dokumentů či fotografií, spjatých s moderní historií moravskoslezského regionu. Institut budeme provozovat ve spolupráci s oddělením audiovizuální tvorby Slezské univerzity. organizovat v něm budeme také workshopy zaměřené na mediální výchovu či filmovou tvorbu.

Autorem konceptu je ateliér XTOPIX. Estetika bude velmi surová, což je i záměrem. Koncepce spočívá v obnažení vrstev a prací s těmito obnaženými konstrukcemi, plochami, texturou, což do jisté míry parafrázuje principy filozofie Pantu – hledání identity na základě historických souvislostí, událostí, faktů tak korespondují s oškrábanými omítkami doplněnými o lehké malby, kresby a materiály. Kolážování stávajících materiálů a nových materiálů a uvádění do nových vztahů i kompozic. V podstatě se bude jednat o prostorové „malířské plátno“, které se bude postupem času vyvíjet a doplňovat. Realizace: www.xtopix.cz.

Nové kulturní a vzdělávací Centrum PANT v Ostravě by nevzniklo bez podpory mnoha partnerů. V současné době ještě stále hledá peníze na vybavení – přispět může kdokoliv. Stačí podpořit projekt prostřednictvím kampaně na HITHIT: https://www.hithit.com/cs/project/3046/centrum-pant-v-ostrave