Cenu města Ostravy obdržela in memoriam Blažena Przybylová, město ocenilo i další osobnosti

Okrašlovací spolek navrhl na Cenu města Ostravy in memoriam Blaženu Przybylovou, jednu ze zakladatelek spolku a dlouholetou ředitelku Archivu města Ostravy. Zastupitelé města Ostravy schválili ve středu 13. prosince  jak cenu města in memoriam Blaženě Przybylové, tak dvě čestná občanství a tři ceny města. Čestným občanem města Ostravy se stal Věroslav Dušek za osobní hrdinství v boji za svobodu a rozvíjení demokracie a Luděk Eliáš za mimořádný přínos pro kulturu města, osobní statečnost a zásluhy při vzdělávání mladé generace v oblasti válečné historie. Cena města Ostravy byla udělena Alexandře Gasnárkové, Jiřině Kábrtové a Renatě Huserové. Cenu města Ostravy in memoriam pro Blaženu Przybylovou převzal manžel Jan Przybyla a syn Marek Przybyla. Ostatní laureáti si ceny převzali z rukou ostravského primátora Tomáše Macury v rámci zasedání zastupitelstva. S titulem Čestný občan města Ostravy a Cenou města Ostravy je spojen finanční dar ve výši 100 tisíc korun.

Titul Čestný občan města Ostravy za celoživotní práci a významný přínos pro město Ostravu obdrželi:

MUDr. Věroslav Dušek – narozen v roce 1922, lékař – chirurg, od svých 4 let zapálený sokol
a zejména celoživotní bojovník za svobodu a demokracii. Za války aktivně pracoval v sokolském odboji, byl zatčen, vězněn a deportován do koncentračního tábora Dachau. Během 5 let prošel dalšími německými koncentračními tábory. Do boje za demokracii se zapojil také v období Pražského jara v roce 1968, byl předsedou okresního klubu Společnosti pro lidská práva v Novém Jičíně. Po roce 1989 byl jedním ze zakladatelů obnovené Sokolské župy moravskoslezské, stal se jejím prvním starostou a funkci vykonával až do roku 1997. V roce 2017 se stal jejím čestným členem.

Luděk Eliáš – divadelní a filmový herec, moderátor a publicista se narodil v roce 1923. K divadlu se dostal v terezínském ghettu, přežil vyhlazovací tábor v Osvětimi, Birkenau, Sachshausenu, nálety i pochod smrti. Od roku 1956 zakotvil natrvalo v Divadle Petra Bezruče, kterého se stal v roce 1961 ředitelem. Uplatnil se také v televizi a rozhlase jako moderátor. Při okupaci v roce 1968 vysílal z improvizovaného studia ČT a podílel se na svobodném pookupačním vysílání. Luděk Eliáš pravidelně navštěvuje střední školy a beseduje se studenty o zážitcích z války a srpna 1968
a následné normalizace. Je členem ostravské pobočky Českého svazu bojovníků za svobodu, nositelem ceny Jaroslava Šavrdy a rotariánského ocenění Paul Harris Felow.

Cenu města Ostravy obdržely:

Alexandra Gasnárková – významná ostravská herečka, v angažmá činohry NDM byla od roku 1970 do roku 2010, s divadlem externě spolupracuje doposud. Ztvárnila více než stovku divadelních rolí, jmenujme například Julii, Roxanu, Lady Macbeth, Manon, Maryšu, Markýzu de Merteuil
a mnoho dalších. Hrála také v řadě českých TV inscenací a filmů. Je členkou hodnotící komise Herecké asociace pro udělování cen Thálie pro oblast moravských a slezských divadel. Déle než dvacet let učí na Janáčkově konzervatoři v Ostravě obor Herecká výchova s výbornými výsledky, což dokazuje řada jejích žáků, kteří získali angažmá v divadlech v Praze, Brně, Ostravě.

RNDr. Jiřina Kábrtová – dlouholetá ředitelka městské příspěvkové organizace Ostravské muzeum. Pod jejím vedením se v Ostravském muzeu otevřely nové expozice a dostala prostor
i historie Ostravy. Je iniciátorkou mnoha prestižních výstav z posledních let jako např. Král, který létal, Cesta ke Zlaté bule sicilské, Albrecht Dürer a jeho současníci, Válečná tažení na Velké hedvábné cestě, Seznamte se: William Shakespeare, Korunovační klenoty nebo letošní Ostrava nevídaná. V rámci své profese se Jiřina Kábrtová dlouhou řadu let věnuje přednáškové a publikační činnosti a kromě klasické muzejní činnosti také pořádání zajímavých akcí, výstav a celoměstských projektů jako např. oslav 750 let od první písemné zmínky o Ostravě.

Mgr. Renáta Huserová – ředitelka městské příspěvkové organizace Komorní scéna Aréna od roku 1994. Vybudovala z malého poloprofesionálního divadla prestižní divadelní scénu. Pod jejím vedením získává Komorní scéna Aréna významná divadelní ocenění již řadu let. V rámci cen Alfréda Radoka obdrželo divadlo v roce 2014 cenu nejvyšší. V roce 2016 získalo dokonce pět Cen divadelní kritiky a prestižní ocenění Divadlo roku 2015. V roce 2017 se Komorní scéna Aréna pod vedením Renáty Huserové zařadila mezi nejúspěšnější české divadelní scény a získala nejvyšší české divadelní ocenění – stala se Divadlem roku 2016 a pomyslně tak vstoupila do moravské
a ostravské síně slávy.

Cenu města Ostravy in memoriam obdržela:

PhDr. Blažena Przybylová – byla významnou ostravskou archivářkou, historičkou a dlouholetou ředitelkou Archivu města Ostravy. Od 90. let systematicky utvářela jeho novou podobu, smysl
a rozvoj. AMO se stal pod jejím vedením moderní institucí s rozsáhlou publikační činností, především kvalitní edicí sborníku Ostrava. Spolupracovala se školami, učiteli dějepisu
a ostravskými institucemi. Formou přednášek a výstav ráda seznamovala veřejnost s dějinami Ostravy a často otevírala dveře archivu žákům a studentům ostravských škol, spolupořádala konference a tematické exkurze. Jako ředitelka archivu se neuzavírala jen ve své instituci, ale stála u zrodu Okrašlovacího spolku za krásnou Ostravu, jehož pak byla aktivní členkou. Blažena Przybylová tragicky zahynula 31. 10. 2017, její místo po tragickém skonu zůstane bohužel navždy prázdné.