Česká komora architektů podporuje Černou kostku a doporučuje nepřesouvat významné instituce do Dolní oblasti Vítkovic.

Českéá komora architktů ve svém aktuálním stanovisku k problematice výstavby nové vědecké knihovně v Ostravě jednoznačně doporučuje využítí existujícího návrhu ateliéru Kuba a Pilař archiekti, který vzešel z architektonické soutěže uskutečněné v roce 2004 a následně byl rozpracován až do stupně dokumentace pro výběr dodavatele stavby.  Podle České komory architektů je nanejvýš nutné ponechat významné instituce v centru Ostravy a nepřesouvat je do oblasti Dolních Vítkovic. Na riziko umrtvení centra Ostravy a jeho proměny v „brownfield “ již bylo podle nich vedení města upozorněno řadou odborníků.

Celé stanovisko ČKA najdete k přečtení zde: Stanovisko_PSS_ČKA_Ostrava_06_05_2016