Chystá se druhá etapa výstavby Nové Karoliny

Od roku 2014 by měla probíhat druhá etapa výstavby nové čtvrti, přiléhající k centru. Druhou etapu výstavby území, na kterém bylo vybudováno kontroverzní, odbornou veřejností kritizované nákupní centrum a také bytová a administrativní zástavba, má na starosti ostravská architektonická kancelář Projektstudio pod vedením architekta Davida Kotka.

Nyní se na Nové Karolině chýlí ko konci rekonstrukce cenných objektů zvaných Trojhalí.   Pod celkovou koncepci fungování Trojhalí je podepsán architekt Josef Pleskot.   V současné době se rekonstrukce Trojhalí dle materiálů SMO „potýká s důsledky pravděpodobně nedostatečně promyšleného projektového řešení podzemní části stavby, které pravděpodobně vyústí v posunutí plánovaného termínu dokončení a otevření pro veřejnost až na léto 2014. “

Přinášíme vám informace o druhé etapě výstavby na Nové Karolině, jak jsou zaneseny v materiálech Statutárního města Ostravy:

“ II. Etapa Nové Karoliny – během roku 2013 rovněž probíhaly práce na projektovém řešení II. etapy Nové Karoliny. Zpracováním dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí byla pověřena místní ostravská architektonická firma Projektstudio pod vedením ing.arch Kotka. Toto územní rozhodnutí pak bylo vydáno v říjnu 2013. V reakci na nepříliš optimistické vyhlídky realitního trhu a pokračující ekonomickou recesi se při konkrétním řešení objektů uplatnila maximální možná míra flexibility – větší množství menších objemů, možné další „podfázování“ atd. Tato strategie je rovněž v souladu s filozofií postupného rozmělňování výstavby směrem k zelenějšímu pruhu podél řeky atd. Na tomto místě ale je bohužel třeba poznamenat, že v období výrazně zhoršené ekonomické situace provázené nikterak optimistickými vyhlídkami realitního trhu na nejbližší roky je zájem o další objemy nově budovaných ploch jak ze strany budoucích uživatelů – nájemců tak i ze strany potenciálních partnerů (developerů, investorů) opravdu minimální.

V průběhu roku 2012 probíhala konstruktivní jednání o budoucím dopravním uspořádání širšího území tvořeného čtyřmi základními oblastmi v úzkém kontaktu se stávajícím centrem města = Novou Karolinou, Černou Loukou, Dolními Vítkovicemi a vlastním centrem města. V rámci těchto jednání se upřesnila a nalezla rozumná trasa tramvajové trati a s ní související územní rezerva, která zohledňuje v maximální míře požadavky UHA, SMO, DPMO, Multi i řešitele rozvoje navazujícího projektu oblasti Dolních Vítkovic. Je tedy možno uvažovat s použitím tohoto řešení pro aktualizaci dalších etap rozvoje Nové Karoliny.

 V současné době jsou rovněž iniciována jednání a koordinace činností ve věci stanovení a schválení celkového širšího dopravního konceptu v této oblasti, zejména pak iniciativa DPMO na téma Zelená a čistá Ostrava 2025. Tato jednání je nutno považovat za velmi potřebná zejména s ohledem na časový rámec po který je možno v ČR čerpat finanční zdroje EU v oblasti dopravy a infrastruktury. Za tímto účelem se považuje za rozumný návrh spolupráce mezi všemi v této širší oblasti aktivními orgány, developery a investory za účelem zpracování a schválení studie – projektu takového dopravního výhledového řešení.“ 

Zdroj: https://cs-cz.facebook.com/novafukusima

Zdroj fotografií:

http://www.msstavby.cz/nova-karolina-ii-etapa-18-03-2013/

kar1

kar2