Co hrozí, když město Bauhaus uzavře k 30.6.2024? 

Městská jatka se dostala do finále nejprestižnější evropské architektonické ceny Mies van der Rohe. Jde o jedinou stavbu v ČR, která kdy do finále postoupila. Jde o obrovský úspěch pro Ostravu. Už jen díky tomu, že se nyní na Ostravu upře mezinárodní pozornost, bychom měli mít dobře připravený plán, jak v celé lokalitě kolem jatek a vedlejšího Bauhausu postupovat. Naše iniciativa nyní připravuje návrh konkrétního harmonogramu, který předáme spolu s výzvou panu primátorovi Janu Dohnalovi ve středu 28. 2. v 16:00 v rámci happeningu štafeta pro Bauhaus.

Než se zrealizuje urbanistická soutěž, než se na území po Bauhausu najde kupec a než ten získá stavební povolení, uplyne několik let.. 

Prázdný prostor Bauhausu bude ale již od července letošního roku po vyklizení zpustlý. Díky tomu, že tato část města zatím není dostatečně zastavěná a obydlená, bude prázdný objekt lákat k devastaci. Město zatím nemá ani projekt na demolici, natož demoliční výměr, dá se tedy očekávat, že Bauhaus bude prázdný minimálně několik měsíců. 

Pokud bude od 1. července 2024 Bauhaus prázdný, stane se území velmi rychle problematickou a nebezpečnou lokalitou. 

V lokalitě, hned vedle Bauhausu, nyní navíc máme významnou architektonickou dominantu – městská jatka, jež nyní jako jediná stavba v ČR postoupila do finále nejprestižnější evropské architektonické ceny Mies van der Rohe. Díky tomu se nyní na lokalitu upře mezinárodní pozornost. Přibyl rovněž nový obytný dům. Již jen z toho důvodu se musíme snažit vyhnout nerozvážným, jatkům a okolí neprospívajícím zásahům.

Pokud následně bude Bauhaus zbourán bez toho, aby zde byl již konkrétní a schválený projekt nové stavby, vznikne kolem jatek periferní, nekvalitní prostor, degraduje to hodnotu území i sousedních městských jatek. 

Než budeme znát výsledky urbanistické soutěže a konkrétní plán, jak s lokalitou naložit, může Bauhaus dále sloužit jako jedinečný a funkční komunitní prostor, navíc za minimální prostředky v porovnání s místy podobného rozsahu a dopadu ve světě.

Současné aktivity v Bauhausu jsou unikátní tím, že smysluplně oživují původní brownfield a zrušený hobby market, který byl roky prázdný. Jsou mimořádné také tím, že lidé z městské galerie PLATO (kteří dnes sídlí ve vedlejších jatkách) v něm vytvářejí prostor pro nezřizovanou scénu i jednotlivé zájemce, pomáhají mladým lidem a nově vznikajícím spolkům či iniciativám s přípravou aktivit, předávají jim know-how, zapůjčují techniku. 

Pokud Bauhaus zboříme a zůstane tam několik let prázdné místo, není přínos městu několik let žádný. 

Jednorázovou investicí do oprav skel a systémovou podporou komunitního místa v řádu jednotek milionů ročně naopak město získává velké benefity za minimální náklady.

Pokud chceme lokalitu rozvíjet systémově, pak je logické hovořit i o tom, aby aktuální aktivity v Bauhausu byly součástí strategie, jak území co nejlépe rozvíjet, a i v krátkém horizontu několika let z něj nedělat „nemísto“ – tedy periferní lokalitu. 

Jakmile bude mít město vizi a konkrétní projekt, pak Bauhaus může zbořit a ihned nahradit například novostavbou.