Dana Gurecká | 90 let domu s pasáží u Sýkorova mostu – archiv bulletinu 4/2019

Jsem profesí knihovnice a historie je můj velký koníček. Také proto jsem se rozhodla podělit se o zajímavá zjištění z dějin jednoho domu a jeho obyvatel. Při studiu historických publikací o Ostravě mě upoutala fotografie domu na tehdejším Hlavním náměstí (dnes Masarykovo náměstí) se jménem Luigi Facini na vývěsním štítu. V dokumentu o prodeji objektu s pasáží u Ostravice mne zase zaujalo křestní jméno původní majitelky Olivie Krestové. Při podrobnějším studiu jsem zjistila zajímavé historické souvislosti mezi oběma osobami. Během několika let jsem navštívila opakovaně Archiv města Ostravy, Archiv Vítkovice, a. s., archiv stavebního úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Archiv OKD, Ostravské muzeum, Moravskoslezskou vědeckou knihovnu, katedrálu Božského Spasitele a archiv Ostravsko-opavského biskupství. Hledala jsem také v knihách a periodikách v Knihovně města Ostravy a archivu této knihovny a získala mnoho faktů o rodinách Facini a Kresta. Ital Luigi Facini přišel do Moravské Ostravy se synem Leonhardem za prací kolem roku 1864 a začal podnikat ve výrobě uzenin. Luigi byl vdovec a v roce 1865 se oženil s Aloisií Nemetz. V podnikání se mu začalo dařit a brzy byl uváděn v adresářích jako majitel pěti šenkovních domů. Snad také proto v roce 1881 zakoupil pro rodinu známý Theresienhaus u Říšského mostu (dnes mostu M. Sýkory). Jeho syn Leonhard se později přiženil do rodiny své macechy Aloisie. S Wilhelminou Nemetz měl Leonhard dceru Olivii Facini – ta je ústřední postavou celého příběhu. Olivia se provdala za Ing. Heinricha Krestu. Původní Theresienhaus byl již mnoho let v havarijním stavu – stál na nezpevněném břehu řeky Ostravice, do suterénu prosakovala voda, vlhko dosahovalo i do vyšších pater, také poddolování a stavba mostu v bezprostřední blízkosti budovy se projevily na její statice. Olivia a Heinrich se proto společně rozhodli postavit na dvou parcelách u řeky dům nový. Demolice původního Theresienhausu proběhla v roce 1928. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2020/01/KROS27_online.pdf