Daniel Balabán vystavuje v Moravské galerii v Brně

Laureátem významné výtvarné Ceny Michala Ranného za rok 2012 se stal ostravský malíř Daniel Balabán, který patří k nepřehlédnutelným osobnostem současné umělecké scény, zvláště pak k autorům, kteří soustavně a cíleně prověřují hranice možností klasického média malby. Od roku 1993 vede ateliér malby na Fakultě umění Ostravské univerzity. Oceněným umělcům bývá uspořádána monografická výstava v přízemí Pražákova paláce Moravské galerie v Brně a vydán katalog. Výstava Daniela Balabána v Moravské galerii v Brně potrvá do 27. října 2013. Prohlídka výstavy s autorem Danielem Balabánem a šéfredaktorem nakladatelství Kalich Michalem Plzákem se uskuteční 10. října v 18:00.

Aktuální výstavní projekt je koncipován jako otevřený dialog s umělcem o malbě – možnostech, ale i omezeních „klasického“ média, o technice, inspiracích, jednotících konceptech, námětových transformacích, privátních východiscích, adekvátní formě.  Cenu Michala Ranného vyhlašuje jednou za dva roky Společnost přátel MG a Moravská galerie v Brně, aby poukázala na práci výrazné osobnosti, která je jak po formální, tak po obsahové stránce zásadním obohacením české vizuální kultury a jejíž dílo a myšlení výrazně ovlivňuje nastupující generaci umělců. Cena, udělovaná za takto osobitý přínos v oboru výtvarného umění, se vypisuje od roku 1999 a je určena českým výtvarným umělcům bez omezení věku a státní příslušnosti. O udělení ceny rozhoduje sedmičlenná porota, jejíž dva členy jmenuje rada společnosti z řad odborníků z oboru výtvarného umění, čtyři členy jmenuje ředitel MG, který je z titulu své funkce vždy jejím dalším členem. Prvním laureátem Ceny Michala Ranného se stal Dalibor Chatrný, po něm následovali Miroslav Šnajdr st., Stanislav Kolíbal, Vladimír Skrepl a Milena Dopitová. Vyjádřením ceny je uspořádání monografické výstavy laureáta a vydání katalogu. Výstavě prací laureáta Ceny Michala Ranného bývá v prostorách Moravské galerie v Brně vyčleněno přízemí Pražákova paláce.

 

Zdroj: http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/doprovodne-akce/aktualni-akce/2013/podzim/komentovana_prohlidka_balaban_1010.aspx

balaban