Den země v Ostravě

Ostrava se koncem dubna tradičně zapojí do celosvětové kampaně na podporu ochrany životního prostředí – Den Země. Organizace se chopila ostravská střediska volného času. Akce se konají od 20. dubna ve Středisku volného času Ostrava-Zábřeh a pokračují 21. dubna ve Středisku volného času v Moravské Ostravě na Ostrčilově ulici a 25. dubna na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě.

Program v Porubě je letos, oproti jiným letům, rozšířen o podporu alternativních forem dopravy v rámci projektu Zdravě po Ostravě.  Návštěvníky tu v rámci tzv. Čistého areálu od 9 hodin čekají ukázky elektromobilů užívaných v běžném silničním provozu, propagace cyklistiky, chůze a veřejné hromadné dopravy. Majitelé kol budou mít možnost označit své kolo syntetickou DNA. Na závěr je plánována velká jarní cyklojízda, kterou pořádá spolek Ostravounakole. Start je plánován na 16:30 hodin. Projížďka bude zakončena v centru Ostravy v Trojhalí Karolina. S bezpečností účastníků cyklojízdy pomůže Městská policie Ostrava. Část Hlavní třídy bude pro větší bezpečnost účastníků akce uzavřena pro osobní automobilovou dopravu.

Na akcích v jednotlivých dnech budou své aktivity a projekty z oblasti ochrany životního prostředí prezentovat i další organizace, spolky nebo školy. Aktivity jsou zaměřeny na zvýšení zájmu o studium přírodovědných oborů, návštěvníci si budou moci vyzkoušet jednoduché vědecké experimenty, otestovat své znalosti ve vědomostních testech nebo změřit síly v zajímavých soutěžních disciplínách. Součástí programu je také vyhlášení vítězů některých soutěží, které pro ostravské děti připravila střediska volného času v rámci doprovodných aktivit a výstavy soutěžních prací.

Více informací na www.svc-korunka.cz, www.svczabreh.cz, www.svcoo.cz, http://jitrocel.ostrava.cz, www.ostravounakole.cz, www.zdravepoostrave.cz.