Dílna o veřejných prostorách v centru a akce Zaostřeno na centrum

Antikvariát a klub Fiducia chystá na sobotu 16. dubna odbornou plánovací dílnu s názvem Nové příležitosti pro veřejná prostranství centra Ostravy. Kapacita dílny je již plně obsazena, ale výstupy z ní spolu se sběrem dalších podnětů ze strany veřejnosti budou prezentovány na speciální akci Zaostřeno na centrum, která se bude konat na Masarykově náměstí 31. května 2016.  Dílnu pořádá Fiducia ve spolupráci s primátorem města Ostravy Tomášem Macurou, povede ji zkušený facilitátor Martin Nawrath z Nadace Partnerství a zúčastní se jí ostravské osobnosti, odborníci, architekti, zástupce města a neziskového sektoru. Cílem je vytipovat veřejná prostranství v historickém centru Ostravy, která účastníci semináře považují za zanedbaná nebo problematická. Jako podklad nám poslouží také aktuální materiály Statutárního města Ostravy, které se týkají záměrů rozvoje historického centra města. Výstupem z dílny by měl být materiál, který poslouží vedení města k další práci na oživení centra města a zejména revitalizaci veřejných prostranství v centru. Aktuální výsledky dotazníkového šetření města ukazují, že oživení centra města a revitalizaci veřejných prostranství na území centra si přejí i obyvatelé Ostravy, kdy většina respondentů vyslovila zájem vylepšit veřejná prostranství a zejména oživit historické centrum Ostravy.

Antikvariát a klub Fiducia se problematice oživení centra města věnuje dlouhodobě. Společně se spolkem Za starou Ostravu a Českou komorou architektů upozorňoval již od roku 2005 formou odborných debat, peticí a přednášek na problémy, které přinese výstavba obchodního centra Nová Karolina.  Klub Fiducia stál také společně s hotelem Imperial a OC Laso za iniciativou Centrum žije.  Iniciativa nabídla tehdejšímu vedení města několik návrhů na zlepšení situace v centru a uspořádala několik debat a společných akcí  v centru města. Klub Fiducia spolu s historikem architektury Martinem Strakošem a dalšími odborníky a patrioty dlouhodobě usiluje o záchranu významných dominant centra města, například hotelu Palace, Ostravice-Textilie či městských jatek. Od roku 2013 se spolu s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu věnuje úpravě veřejných prostor v centru, společně s okrašlovacím spolkem založili v roce 2014 iniciativu Ostrava je v centru, která má týdenní aktivní návštěvnost na facebookovém profilu okolo 15 tisíc uživatelů. Zároveň klub pořádá happeningy, přednášky a diskuse na téma oživení historického centra, smršťování města, záměrů přesouvat funkce z centra jinam a podobně.

05 (1)