Diskuse s konceptuální umělkyní Milenou Dopitovou

Milena Dopitová je konceptuální umělkyně sociálního zaměření. Vytváří instalace, objekty, videa, fotografie. Mimo jiné také aktivně reflektuje pozici ženy v současné společnosti a kultuře.

Diskuse s touto umělkyní se koná 12. května v 18:00 v Galerii města Ostravy.  Debatu, jež je součástí cyklu Hlava umělce,  bude moderovat umělecký manažer galerie Marek Pokorný.

Cyklus Hlava umělce
Série diskusních večerů Hlava umělce se odvolává na zásadní text Milady Součkové z roku 1943 (vydáno 1946), který tematizuje nejen tvůrčí proces, ale také postavení umělce ve společnosti. Jedná se o manifest svého druhu, jehož nové čtení se může stát východiskem pro kladení analogických otázek i dnes. Záměrem programu je představit způsob myšlení nejzajímavějších českých umělců střední, mladší a nastupující generace.

 

dopit