Dny Terapie – terapie loutkou a akce pro veřejnost v Divadle loutek

ludemTHeatr ludem ve spolupráci s Divadlem loutek Ostrava pořádají Dny Terapie,  které se uskuteční ve dnech 17. 4. a 18. 4. 2013 na alternativní scéně Divadla loutek Ostrava.  Program nabízí široké veřejnosti možnost zhlédnout lekce terapie loutkou, dramatické a dramaterapeutické vzdělávací dílny, divadlo fórum. 

 Program

 17.4. Středa

alternativní scéna DLO

9:00     Pan Barvička a slečna Mašlička – Hanka s Tomem

Terapie loutkou pro děti se sluchovým postižením

CDS START, Prapos o.s., Ostrava – Zábřeh

9:30     Pan Barvička a slečna Mašlička – Pája a Petr

Terapie loutkou pro osoby s mentálním a fyzickým postižením

ZŠ Těšínská 98, Ostrava-Moravská Ostrava

10:15   Pan Barvička a slečna Mašlička – Irča a Honza

Terapie loutkou pro děti s mentálním a fyzickým postižením

alternativní scéna DLO

11:00   Ludvíček – Hanka a TOm

Příběh o vnitřní síle malého chlapce, který nacházel radost a lásku i v prostředí koncentračního tábora. Dramaterapie pro žáky základních škol

Čtyřlístek, centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava-Muglinov

13:30   Slečna Mašlička u dětí – Pája

Individuální terapie loutkou pro osoby s kombinovanými vadami

18.4. Čtvrtek

alternativní scéna DLO

9:00     Pan Barvička a slečna Mašlička – Hanka a Tom

Terapie loutkou pro děti s mentálním postižením

 

ZŠ Slezského odboje Opava

9:00     Pan Barvička a slečna Mašlička – Bernardovi

Terapie loutkou pro děti s mentálním postižením

11:00   Když má lež dlouhé nohy… – tým pěti lidí

Divadlo Fórum zabývající se tématem šikany pro studenty vysokých škol

alternativní scéna DLO

14:00   Poutník – Klára a Pája

Seznámení s osobností Jana Amose Komenského prostřednictvím divadla. Dramatická dílna pro žáky základních škol

alternativní scéna DLO

16:00   Beseda k dílnám

Setkání a beseda s lektory dílen, speciálními pedagogy a psychology na téma terapie loutkou  

Prosíme, přijďte na dílny včas, abyste pozdními příchody nenarušovali jejich průběh.

Změna v programu vyhrazena!