Dvojvernisáž výstavy Karla Nováka a Petry Herotové ve Fiducii

V pondělí čekají ostravské milovníky umění dvě vernisáže – výstavy Karla Nováka ve Fotografické galerii Fiducia a výstavy Petry Herotové v Galerii Dole. Vernisáž obou výstav se koná 13.10. 2014 od 18:00. Výstavy za účasti obou autorů zahájí kurátoři Roman Franc a Jiří Ptáček.

Petra Herotová: „Opakovaný vtip není vtipem. Opakovaný vtip
není vtipem.“
Hlavním vyjadřovacím prostředkem ostravské rodačky a postkonceptuální umělkyně Petry Herotové (*1980) je medium kresby, s nímž ale velmi často pracuje mimo oblast jejího tradičního vymezení. Volně přechází od drobných
formátů k objektům, k práci s nástěnnou malbou, ale také s videem a
performancí. Ve svých pracích vychází většinou z velmi všedních, často osobně prožitých situací, aby je následně podrobila svému kvazivědeckému průzkumu, jehož výsledek je evokace nejrůznějších diskontinuit či diskrepancí mezi schématem,normou a žitou skutečností. Za svou diplomovou práci Spinning (2007)získala první cenu v mezinárodní soutěži absolventů vysokých uměleckých škol Start Point Prize.
Kurátorem výstavy je Jiří Ptáček.
Výstava potrvá do 21. 11. 2014.

Karel Novák: Přirozeně
Výstava představí fotografie prostějovského rodáka, fotografa Karla Nováka (1936), který celý svůj život zasvětil naturismu a fotografii. (a obojí se stalo jeho skutečnou životní náplní). Díky tomuto životnímu přístupu tak vznikla jedinečná možnost prostřednictvím Karlových fotografií nahlédnout do naturistického prostředí a otevřít divákům tolik aktuální téma nahoty. Nahoty, která je jednak přirozeným stavem, ale také kultem a velkým tématem s vrcholy v různých dobách a v rámci různých historických situací a ideologií. Je-li v diskusi fotografovaná nahota, je jisté, že se bude mluvit o morálce, kráse, touze, ale i o možnostech autora a společenských institucí.
Kurátorem výstavy je Roman Franc.
Výstava potrvá do 10.11.2014.

IMG_0631.JPG