Dvořákovský maraton v Ostravě

Národní divadlo moraskoslezské uspořádá na Státní svátek 1.5.  mimořádný dvořákovský projekt v divadle Antonína Dvořáka.  S desetiletou přestávkou se v roce 2014 opět uskuteční tzv. Rok české hudby, připomínající významná výročí českých hudebních skladatelů, jejichž životní dráha byla vymezena čtyřkami v datech narození či úmrtí. Vedle Bedřicha Smetany (1824–1884), Leoše Janáčka (1854–1928) nebo Josefa Suka patří k těmto autorům především Antonín Dvořák (1841–1904), od jehož úmrtí uplyne 1. května 2014 sto deset let.

Národní divadlo moravskoslezské se k Dvořákovu odkazu přihlásí v den skladatelova úmrtí šestihodinovým maratónem, během něhož ve čtyřech hodinových blocích se třemi přestávkami (15.00–16.00, 16.30–17.30, 18.00–19.00, 19.30–20.30) zazní kompletní Dvořákovo jednohlasé písňové dílo s doprovodem klavíru. Projekt bude realizován v budově Divadla Antonína Dvořáka, jediné světové operní scény nesoucí Dvořákovo jméno.

Základním principem projektu je provedení všech devadesáti čtyř písní v původním znění, ať již v kritických edicích, nebo v manuskriptech, a to v původních jazycích: vedle písní komponovaných na české texty tak v programu zazní několik děl komponovaných původně na německé texty.

PROGRAM

I. cyklus

Cypřiše: cyklus písní pro tenor, baryton a klavír na slova Gustava Pflegera-Moravského

Dvě písně pro baryton a klavír na slova Adolfa Heyduka

Písně pro hlas a klavír na slova Elišky Krásnohorské

Sirotek: balada pro hlas a klavír na slova Karla Jaromíra Erbena

Rozmarýna: píseň pro hlas a klavír na slova Karla Jaromíra Erbena

II. cyklus

Písně z Rukopisu královédvorského pro hlas a klavír

Čtyři písně na slova srbské lidové poezie v překladu Siegfrieda Kappera

Večerní písně: cyklus písní pro hlas a klavír na slova Vítězslava Hálka

III. cyklus

Tři novořecké básně pro hlas a klavír v překladu Václava Bolemíra Nebeského

Cigánské melodie: cyklus písní pro hlas a klavír na slova Adolfa Hejduka

Šest písní pro hlas a klavír na slova Gustava Pflegera-Moravského

Dvě písně na lidové texty pro hlas a klavír

V národním tónu: cyklus písní na slova moravské a slovenské poezie

IV. cyklus

Čtyři písně: cyklus písní pro hlas a klavír na slova Otilie Malybrok-Stieler

Písně milostné: cyklus písní pro hlas a klavír na slova Gustava Pflegera-Moravského

Ukolébavka pro hlas a klavír

Zpěv z Lešetínského kováře pro hlas a klavír na slova S. Čecha

Biblické písně: cyklus písní pro hlas a klavír na slova Bible kralické

Účinkující

Soprán / Pavla Vykopalová

Mezzosoprán / Jana Kurucová

Tenor / Jaroslav Březina

Baryton / Tomáš Král

Bas / Jan Martiník

Klavírní doprovod / Martin Kasík, Róbert Pechanec a Alexandr Starý

Partnery projektu jsou ČRO Vltava, který bude program zcela přenášet živě, a periodika Harmonie, Týdeník rozhlas a Opera plus.

Více infomací o projektu naleznete na: http://www.ndm.cz/cz/opera/inscenace/3351-dvorakovsky-pisnovy-maraton/

Vstupenky si můžete rezervovat: https://vstupenky.ndm.cz/list?listType=2

maraton-big-1395912930