Eduard Ovčáček | Alternativní výtvarná scéna v 70. a 80. letech na Ostravsku – archiv bulletinu 3/2016

Mám-li za svou osobu zhodnotit výsledky řady akcí a výstav alternativní výtvarné scény na Ostravsku v 70. a 80. letech minulého století a přiřadím-li k nim i edice samizdatů, mohu s klidným svědomím konstatovat, že tyto aktivity nebyly vzhledem k jiným alternativním počinům v republice nijak zanedbatelné. Spíše naopak. Ostrava s hustou aglomerací obyvatelstva a kumulací větších měst v jejím okolí byla a stále je v mnoha směrech srovnatelná s jinými velkými městy, ba i s Prahou jako centrem, a někdy je i předčí. Mám tím na mysli především stmelující momenty mezi českými, moravskými a slovenskými uměleckými osobnostmi a kulturními institucemi. Rovněž svérázná atmosféra industriálního města s jeho specifiky měla nezanedbatelný vliv na výtvarné umění, které se v Ostravě začalo prosazovat i mimo dominantní pražský okruh. Zatímco Praha jako centrum byla často jen zahleděná do sebe a svých zdrojů, v Ostravě se alternativní scéně v letech normalizace podařilo prosadit řadu výstav, na kterých svá díla vystavovaly špičkové osobnosti nejen z Čech, ale i z Moravy a Slovenska. Tento globální pohled na české, moravské a slovenské umění byl Ostravě vlastní, neboť vycházel z její geografické polohy. Naproti tomu Praha byla spíše uzavřenější a po listopadu 1989 se tato disproporce mezi centrem a regiony ještě zvětšila. Osobnosti činné na poli teorie a kritiky umění byly převážně soustředěné v centru a k tomu úroveň této profese evidentně poklesla. Ještě v padesátých a šedesátých letech působila v zemi řada významných osobností, které se novým tendencím ve výtvarném umění soustředěně věnovaly. Jen pro ilustraci bych uvedl několik jmen: Zdeněk Felix, Jindřich Chalupecký, Antonín Hartmann, Jan Kříž, Bohumír Mráz, Jiří Padrta, Eva Petrová, Arsen Pohribný, Petr Rezek, František Šmejkal, Ludmila Vachtová, Dalibor Veselý, Jaromír Zemina, Václav Zykmund a další. Z různých osobních důvodů a vlivem osudu byl už za normalizace citelný nedostatek takovýchto osobností, takže starost o nová aktuální směřování převzali výtvarníci nebo aktivní sběratelé a poučení amatéři. … více informací na kros14_web.pdf (krasnaostrava.cz)