Eduard Ovčáček | Anabáze Rudolfa Valenty – archiv bulletinu 4/2014

Vědomá cesta Rufolfa Valenty za uměním se počala odvíjet ve zdevastovaném městě na severu Moravy, v Ostravě, v padesátých letech minulého století. Vojenskou službu nastoupil jako voják-pétépák na Dole Pokrok v Petřvaldě u Ostravy. Je pochopitelné, že tvrdé podmínky na šachtě nebyly pro mladého citlivého člověka příznivé pro rozjímání nad smyslem a posláním výtvarného umění, navíc v podivné atmosféře vlády jedné strany, která byla připravena jakýkoli svobodný projev v umění drsně potlačit a přizpůsobit k obrazu své zvrhlé ideologie. Přesto musím konstatovat, že díky svému odhodlání, vůli a samorostlému talentu si Rudolf nekompromisně hledal a nacházel cestu k výtvarnému umění, kterou celou svojí bytostí cílevědomě a bez jakéhokoliv školení krok za krokem zdolával. V tomto období bezohledného vládnutí stranických papalášů a šíbrů jsme se s Rudolfem seznámili. Byli jsme odhodláni této situaci vzdorovat a pokusit se všemožně, za jakoukoliv cenu, o změnu. Nereálné bylo očekávat podporu okolí. Zůstalo přesvědčení, že je nutné se postavit proti zlovolné doktríně a věřit, že jí jednoho dne dojde dech. Tento den přišel až po dlouhých letech 17. listopadu 1989. Rudolf Valenta již dlouhá léta žije v cizině. Emigroval v létě roku 1970 do Anglie a po několika letech se přesunul do západního Berlína, kde žije dosud. Letos se dožívá Rudolf Valenta 85 let. Koncem října byla k jeho jubileu otevřena výstava v Českém centru v Berlíně pod názvem Rekonstrukce. Ve spolupráci s Akademií výtvarného umění v Praze se připravuje publikace, která zevrubně zhodnotí jeho dílo. Po listopadu 1989 Rudolf Valenta pravidelně Ostravu navštěvoval a záhy po sametové revoluci uspořádal ve zdejším Domě umění velkou výstavu, na níž představil své práce, které převážně vznikly již v zahraničí. V letech emigrace se v Berlíně zúčastnil náročného programu německé nadace pro umění DAAD. Programu DAAD se za Československo v jiných letech zúčastnili i Jiří Kolář a Milan Knížák. … více informací na KROS-07-vnitrek_a5.indd (krasnaostrava.cz)