Eduard Ovčáček | Polský Elbląg – inspirace pro ostravské prostorové formy – archiv bulletinu 3/2014

Kdybyste navštívili město Elbląg na severu Polska, setkali byste se při prohlídce města s velkým množstvím moderních železných plastik, které tam byly vytvořeny v letech 1965 až 1969 během tří Mezinárodních bienále prostorových forem. Dodnes jsou plastiky skvěle udržovány a město se o ně stará spolu s Centrem umění a Galerií EL. Prostorové formy se staly atraktivním souborem a dokumentem současného umění v exteriéru města Elbląg. V roce 2012 byl u mě v Ostravě na návštěvě kurátor Galerie prostorových forem pan Jaroslaw Denisiuk a předal mi obsáhlou a bohatě ilustrovanou publikaci OTWARTA GALERIA, která zevrubně informuje slovem a obrazem o umístění jednotlivých prostorových forem ve městě. Je to necelá padesátka monumentálních železných plastik. Proč o tom píši? V roce 1965 jsme se spolu s Milošem Urbáskem coby reprezentanti bratislavské skupiny Konfrontácia zúčastnili prvního Bienále prostorových forem v Elblągu. Z Československa se bienále zúčastnili ještě sochaři Jan Henrych a Josef a Jan Wagnerovi z Prahy. Rozhodl jsem se vytvořit asi pětimetrovou vertikální prostorovou formu s pracovním názvem Sloup poezie. Velkoryse koncipované bienále organizovala místní Národní rada, Centrum umění a Galerie EL a Zamech (Mechanické závody K. Swierczewskiego). Organizátorem prostorových forem byl malíř a zakladatel Galerie EL Gerard Kwiatkowski (1933), který dnes žije v německém Hünfeldu, kde řídí Muzeum moderního umění, a je známý pod jménem Jürgen Blum. Elbląg je nevelké průmyslové město blízko Baltického moře. Město se za II. světové války stalo cílem spojeneckého bombardování a bylo téměř zničeno. Po válce povstalo z trosek a byla zde obnovena průmyslová produkce. Na vybombardovaných místech vznikly velké upravené plochy s osázenou vegetací. Tyto plochy se přirozeně nabízely k zakomponování jednotlivých plastik. Centrem bienále se stal válkou poničený kostel Nejsvětější Panny Marie, kde v zachovalých obvodových kaplích kostela vznikla Galerie EL (1963) a v kryptách kostela byl zřízen klub, který sloužil jako společenské a organizační centrum pro účastníky Mezinárodního bienále prostorových forem. V obvodových kaplích byla nainstalována výstava současného abstraktního polského umění a individuální výstava maďarského malíře Leona Kassaka. V průmyslovém podniku „Zamech“ si jednotliví umělci sami řídili postup práce na svých projektech spolu s přidělenými svářeči a techniky. Prvního bienále se zúčastnila řada význačných protagonistů polské a zahraniční výtvarné scény. Např. Jerzy Stazewski, Jerzy Jarnuszkiewicz, Katarzyna Kobro, Marian Bogusz, Lech Tomaszewski, Gerard Kwiatkowski, Magdalena Abakanowicz, Tichamér Gyarmathy, Jerzy Fedorowicz a mnoho dalších umělců zvučných jmen. Tendence, které na setkání v Elblągu spontánně převažovaly, respektovaly principy nové geometrie a konkrétního umění, což se jevilo v oné době v evropském prostoru velmi aktuální. … více informací na KROS-06_web.pdf (krasnaostrava.cz)