Festival Archikultura začne 4. dubna v Ostravě

Pátý ročník mezinárodního festivalu architektury, designu a umění Archikultura 2013, který navazuje na předchozí ročníky festivalu pod názvem Architecture Week Ostrava, bude zahájen 4. 4.  2013 v Ostravě. Cílem je, podobně jako v Praze a v dalších evropských městech (Londýn, Barcelona, Berlín, Oslo, Vídeň, Budapešť), přiblížit moderní a současnou architekturu veřejnosti. Výstavy, přednášky, diskusní fóra, promítání filmů či procházky za architekturou dávají příležitost všem zájemcům rozšířit své poznatky o práci architekta, problémech výstavby a možnostech jejich řešení, seznámit se s architektonickou historií města Ostravy i s plány na jeho další rozvoj. Specifikem a předností Moravskoslezského regionu je jak jeho multikulturní prostředí, které se na trojmezí České, Slovenské a Polské republiky nabízí, tak jeho bohatá historie. Dalším cílem festivalu je prezentace urbanismu a architektury města Ostravy v širších souvislostech, její historie, současný stav, rovněž prezentace investičních a developerských příležitostí v regionu nejen tuzemským investorům. Výstavy a akce v rámci festivalu Archikultura 2013 budou v Ostravě k vidění také ve Výstavní síni Sokolská 26, Ostravském muzeum, Antikvariátu a klubu Fiducia, Slezskoostravské galerii, Galerii Kruh, Galerii Cooltour, Domě knihy LIBREX, Knihovně města Ostravy a v budově Otazník společnosti Intoza. V rámci festivalu proběhnou, nebo již probíhají akce a výstavy ve Vratislavi (PL), Glivicích (PL), Katovicích (PL), Berlíně (DE), Kutné Hoře a v Praze.

Více informací a program festivalu najdete zde: http://www.kabinetarchitektury.cz/archikultura/