Festival Hudební současnost nabídne koncerty, muzikologickou konferenci či dílny pro děti

Pět koncertů, interpretační kurzy,muzikologická konference s názvem „Doteky mezi skladbou a interpretací“, v rámci které vystoupí výrazné osobnosti české hudební scény. K tomu tvůrčí dílny pro děti, festivalové překvapení – to vše nabídne festival Hudební současnost. Pořadatelem je Tvůrčí centrum Ostrava v čele s uměleckým ředitelem Danielem Skálou. Hudební současnost začíná s nástupem nového uměleckého ředitele nabírat také nové podoby. Každopádně zahajovací koncert se standardně uskuteční na Janáčkově konzervatoři, a to v úterý 8. listopadu. Tematicky bude zaměřen na lokální tvorbu. Dramaturgie prvního ze série pěti koncertů se ujal skladatel Milan Báchorek, který před čtyřiceti dvěma lety tento festival založil. Zazní skladby významných skladatelských osobností kraje od Leoše Janáčka až po Jana Grossmanna. Na druhém koncertu, který proběhne ve středu 9. listopadu, se představí hned několik výjimečných interpretů soudobé hudby, včetně maďarské klavíristky Nóry Füzi. Zahrají skladby Marka Keprta, Aleše Pavlorka, ale také věhlasných skladatelů 20. a 21. století: Györgye Kurtága a Tristana Muraila.  V pátek 11. listopadu festivalový program přesídlí do foyer Divadla Antonína Dvořáka, kde pod vedením sbormistra Jurije Galatenka uslyší návštěvníci hned několik skladeb skutečných špiček soudobé hudby (Olivier Messiaen, Luciano Berio, Krzysztof Penderecki, Georg Friedrich Haas a další). V roli interpretů se vystřídají sbory Ostravské učitelky a Canticum Ostrava. Předposlední Galakoncert kurzů HS 2016 proběhne opět ve velkém sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, a to v pondělí 14. listopadu. Bude závěrečným výstupem lektorů      a účastníků interpretačních kurzů hry na akordeon a tvůrčích dílen, který dramaturgicky připravila Marcela Kysová-Halmová spolu s Gabrielou Jílkovou. S letošním ročníkem se pak návštěvníci mohou rozloučit ve středu 16. listopadu při závěrečném koncertu, naladěném na freejazzovou notu. V triu, které vzniklo přímo pro tuto příležitost, se představí Vlastimil Šmída (klavír), Marián Friedl (kontrabas) a Daniel Skála (cimbál). Součástí koncertu bude vystoupení tří výjimečných žáků Lidové konzervatoře a Múzické školy v Ostravě, kteří program obohatí o své oblíbené písně. Kromě seznámení obecenstva s tvorbou českých skladatelů, což je dramaturgická linie navazující na bohatou minulost festivalu, bude letos program obohacen o několik novinek. Nejvýraznější z nich je rozšíření platformy festivalu o kurzy soudobé interpretace v oborech sborový zpěv a akordeon. Umělecký ředitel festivalu Daniel Skála k jedné z novinek letošního ročníku Hudební současnosti řekl: „Jednou ze zcela výjimečných akcí v rámci Festivalu HS 2016 jsou interpretační kurzy, které svým obsahem a zaměřením nemají v ČR srovnání. Uskuteční se o víkendu 12.–13. listopadu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a vyvrcholí dvěma koncerty účastníků kurzů. Garanty obou interpretačních kurzů jsou přední osobnosti daných oborů: Marcela Kysová-Halmová, která do Ostravy pozvala mimo jiné i řadu vynikajících akordeonistů z tuzemska i zahraničí, a Jurij Galatenko, sbormistr Národního divadla moravskoslezského.“

Ve stejných dnech budou probíhat také Tvůrčí dílny, určené pro žáky základních uměleckých škol. Daniel Skála k tomu dodal: „Na těchto tvůrčích dílnách budou žáci ve věku 8-14 let objevovat neomezená zákoutí zvuků – zvukové možnosti vlastního těla, svého hlasu i zvuky objektů z běžného života. Prostřednictvím hravých technik budou děti vedeny nejen k jinému slyšení, ale také k vlastním kompozičním pokusům, přičemž základní myšlenkou celé akce je podpora jejich přirozené tvořivosti, stejně jako možnost svobodně se vyjadřovat.“ Dvoudenní program této Tvůrčí dílny se uskuteční pod vedením Gabriely Jílkové a Kateřiny Hoňkové.

Další, neméně významnou událostí související s tématem interpretace, je muzikologická konference, na jejíž přípravě se podílí tým z Ostravské univerzity. Uskuteční se v úterý 10. listopadu od 9 hodin v Hudebním oddělení Knihovny města Ostravy. Řečníci se budou zabývat zejména problematikou interpretace soudobé hudby. Mezi všemi jmenujme například ředitele Národního divadla moravskoslezského Jiřího Nekvasila, operní pěvkyni Evu Dřízgovou-Jirušovou nebo klarinetistu Igora Františáka.

K festivalovému překvapení něco málo prozradila Yvetta Ellerová, členka přípravného týmu: „Nemohu sdělit více, má-li překvapení zůstat překvapením, ale již nyní se těšíme na setkání básníků a spisovatelů s hudebníky v hodně netradičním prostoru Divadla Jiřího Myrona, v prostoru nově vznikajícím a pro danou akci naprosto adekvátním, v takzvané DVANÁCTCE.“ (Na ulici Čs. Legií 12, vchod vedle Předprodeje NDM.) A dodala: „Letošní ročník s sebou nese ještě jednu novinku, a to výtvarné a scénické pojetí všech koncertů. Této úlohy se ujali sochař Jan Šnéberger a scénograf Tomáš Volkmer.“