Fotoreport: Nová socha Jana Šnébergera na hrobě sochaře Augustina Handzela 21.6.2019

Fotoreport Romana Poláška ze slavnostního odhalení uměleckého díla sochaře Jana Šnébergera, které vzešlo z veřejné soutěže. Dílo nazvané Zastavený pohyb se nachází na hrobě známého ostravského sochaře Augustina Handzela na slezskoostravském hřbitově na hrobové skupině 49. Zpustlý hrob adoptoval v březnu 2018 spolek Fiducia ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, v roce 2018 jej provizorně opravil a vypsal veřejnou soutěž na sochu. Nyní je hrob osazen vítězným uměleckým dílem, jehož vznik byl podpořen dotací Statutárního města Ostravy z programu Fajnový prostor částkou 400 000 Kč na realizaci sochy a 45 000 Kč na opravu hrobu a naučných cedulí na hřbitově.

Za pomoc s realizací projektu bychom chtěli jmenovitě poděkovat:

všem členům okrašlovacího spolku, zejména Petru Kašingovi a zesnulé Blaženě Przybylové, kteří přišli s myšlenkou adopce hrobu a jeho úpravy

zástupkyni hřbitovní správy paní Nataši Lukášové za její ochotu a pomoc

náměstkyni primátora paní Kateřině Šebestové, která iniciovala vznik dotačního programu Fajnový prostor

odborné porotě soutěže na sochu, která zasedla bez nároku na honorář a po půldenní diskusi vybrala jednohlasně vítězný návrh

sochaři Janu Šnébergerovi za jeho pečlivý přístup a krásnou realizaci