Fotoreport Od bludného balvanu k Lurdám aneb křest Mapy ostravských výletů – archiv bulletinu 3/2017

U příležitosti letošního významného jubilea Ostravy (750 let od první písemné zmínky o ní) a zejména a především k potěše a inspiraci všech milovníků či budoucích návštěvníků tohoto svérázného města vydal Antikvariát a klub Fiducia a okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu zcela unikátní Mapu ostravských výletů. Potenciálním výletníkům nabízí dvacet pěších tras (v délce 5–20 kilometrů) vedoucích pozoruhodnými částmi a oblastmi krajské metropole, během nichž jim přiblíží nejen všechny zdejší známé a populární památky, ale i mnohá další ostravská specifika a výjimečnosti. Itineráře jednotlivých tras tak putujícím zprostředkují mj. setkání s originálními architektonickými a urbanistickými počiny i návštěvy čtvrtí a míst s osobitým a nenahraditelným „geniem loci“, upozorní je na budovy, objekty a stavby spojené s historickými událostmi či životy výjimečných osobností a nevynechají ani zdejší cenné a jedinečné přírodní lokality… … více informací na kros-18_nahled.pdf (krasnaostrava.cz)