Fotoreport: OD BLUDNÉHO BALVANU K LURDÁM ANEB KŘEST MAPY OSTRAVSKÝCH VÝLETŮ

U příležitosti letošního významného jubilea Ostravy (750 let od první písemné zmínky o ní) a zejména a především k potěše a inspiraci všech milovníků či budoucích návštěvníků tohoto svérázného města vydal Antikvariát a klub Fiducia a okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu zcela unikátní Mapu ostravských výletů. Potenciálním výletníkům nabízí dvacet pěších tras (v délce 5 – 20 kilometrů) vedoucích pozoruhodnými částmi a oblastmi krajské metropole, během nichž jim přiblíží nejen všechny zdejší známé a populární památky, ale i mnohá další ostravská specifika a výjimečnosti. Itineráře jednotlivých tras tak putujícím zprostředkují mj. setkání s originálními architektonickými a urbanistickými počiny i návštěvy čtvrtí a míst s osobitým a nenahraditelným „geniem loci“, upozorní je na budovy, objekty a stavby spojené s historickými událostmi či životy výjimečných osobností a nevynechají ani zdejší cenné a jedinečné přírodní lokality…

Křest této mapy se uskutečnil v neděli 30. července během jakési slavnostní vycházkové ouvertury. Ta počala u největšího tuzemského bludného balvanu nalézajícího se u jižní brány Nové huti v Ostravě-Kunčicích. Od tohoto masivního granitového „bumbrlíčka“, ledovcového pozdravu až z daleké Skandinávie, pokračovala cesta zákoutími industriálního i naturálně romantického charakteru a kol několika pozoruhodných solitérních staveb (např. letité roubené chalupy či půvabně starosvětského altánu v zahradě) zamířila na velkou struskovou haldu v Ostravě-Hrabůvce. Kdysi na ní přebývala slavná „brenpartija“ (komunita tuláků, kteří s oblibou a ve velkém popíjeli denaturovaný líh, tzv. bren), dnes se v její centrální části nachází uměle zbudované jezero. Přitéká do něj voda z Ostravice a vypadá (zatím) velmi čistě, takže tak trochu připomíná horské pleso. Výhledy z těchto míst jsou pak naprosto jedinečné, plné kontrastů a bizarních souvislostí, lze odtud spatřit třeba kladivovou těžní věž ze zaniklého dolu i vrchol nedalekého kostela, moderní domy a paneláky v blízkém okolí stejně jako nad Ostravou se tyčící „sopku“ haldy Ema, panorama vysokých pecí i v dálce se rozprostírající útěšný kruh hor…

Po sestupu z haldy (žádné brenaře jsme na ní bohužel nepotkali) následovala prohlídka kdysi samostatné historické obce Hrabůvka se zastávkami u zdejšího kostela (pan farář, vida nás přicházeti, ochotně otevřel svůj svatostánek a nechal nás nahlédnout i do jeho interiéru), vily spisovatele Vojtěcha Martínka a někdejšího hrabůveckého hřbitova přeměněného dnes na park, aby kolem bývalého letiště dospěla (s krátkým mezipřistáním v restauraci Dakota) až do zelené oázy Bělského lesa. Symbolicky skončila na místě zvaném Starobělské Lurdy, kde nad údajně léčivým svatým pramenem stojí kaplička Panny Marie zbudovaná před více než sto lety péčí jednoho vděčného pacienta z nedaleké, dnes již nefungující zotavovny Vítkovických železáren (při její výstavbě byla použita i vysokopecní struska!). Tady proběhl vlastní křest mapy: protože svatý pramen – patrně vlivem aktuálně panujícího vedra – dočasně  vyschl (i svaté věci potřebují tu a tam odpočívat), využili jsme jiný všeobecně léčivý a zázraky rovněž konající pramen (zn. Božkov) a Mapu ostravských výletů slavnostně vypravili do světa…

Mapa je k dostání v antikvariátu Fiducia za cenu padesáti korun. Všem výletníkům, kteří eventuálně využijí její služby a nechají se jí při svých toulkách inspirovat, pak samozřejmě přejeme příjemné a podnětné putování!