Fotoreport: Vítkovické nádraží padesátileté

Vítkovické nádraží oslavilo půlstoletí od svého zprovoznění, a to díky okrašlovacímu spolku Krásná Ostrava a Zkrášlovacímu spolku Jihan.  V pondělí 22. května 2017 se v nádražní hale sešlo v podvečer okolo 150 lidí. Všem nebylo lhostejné, jak nádraží vypadá. Někteří přišli zavzpomínat na nostalgické časy, kdy to na nádraží žilo. Další se chtěli dozvědět něco o unikátní budově bruselského stylu. Program byl vskutku pestrý: úvodní slovo měl Martin Strakoš, následoval Petr Přendík, který sdělil zájemcům základní informace o historii Polanecké spojky. Poté promluvil opět Martin Strakoš, jenž se zabýval architektonickou hodnotou nádraží a srovnáním s jinými nádražími naší země. Zaměřil se také na nejvýznamnější stavby dnes nedoceněného architekta Josefa Dandy. Následovala slova Jakuba Ivánka s přednáškou o umělecké výzdobě výpravní budovy. Mozaiky, umělecké skleněné výplně, poutače, drátosklo, hodiny, fontána. Většina je pryč. Poté se všichni vypravili na II. nástupiště, kde se vysadily okrasné květiny do původních květníků. Odtud se dlouhý had lidí připlazil na prostranství před nádražní budovou. Následovalo vznesení lehce provokující vlajky na léta nevyužitou vlajkoslávu. Nad budovou zavlál za bouřlivého pokřiku text: JSEM KULTURNÍ PAMÁTKA. Slova se pak ujal první – a zároveň poslední – přednosta vítkovického nádraží, pan Vladimír Kutý. Zavzpomínal na slavnou éru stanice v období, kdy zde ,,přednostoval“. Bylo to období let 1964-1994. Přirovnal nádraží k srdci, jež je unaveno – zatímco kdysi bilo jako zvon, dnes začíná chřadnout. ,,Myslím si, že nádraží je oknem do města a je vizitkou celého města – už jen čelní okna samotného nádraží jsou ostudou,“ připomněl Kutý. Za své vzpomínky i kritiku současného stavu sklidil dlouhý potlesk. V závěru vedoucí pobočky KMO na Závodní ulici, paní Marie Kosková, přiblížila návštěvníkům, jak funguje nenápadný regál s ,,knihami do vlaku“ umístěný v hale nádraží. Samotný závěr vyplnilo zpřístupnění jednodenní galerie NÁDR, jež ve fotografiích dokumentovala stavbu a dřívější provoz nádražní budovy. Nechyběl ani narozeninový dort a malé pohoštění pro zúčastněné.Nádraží zůstalo po narozeninové oslavě zase o něco hezčí – nepřibyly zde jen nové květiny, ale také infotabule dokumentující slovem i obrazem výstavbu nádraží Ostrava-Vítkovice. Čtyři panely naleznete za výlohami bývalého bufetu v blízkosti prodejny jízdních dokladů.