Fotoreport z třetího okrašlování: Bez Koperníka nebylo by Gagarina, 4. 6. 2013

Okrašlování Koperníka spočívalo v tom, že jsme prostříhali keře tak, aby bylo vidět, že tam vůbec kromě Gagarina Koperník je. K tomuto okrašlování vznikl text Pavla Hrušky, který vyjde v bulletinu okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu (21. 6. 2013, bude také od 22. 6. k dispozici na tomto webu). Na závěr okrášlení došlo i k nečekanému odhalení – text, který jsme ostříháním keřů odhalili, nebyl citát Koperníka, nýbrž citát z Engelse…Na závěr se podávala kosmická strava – vegetariánské párky. Jak chutnaly, dokresluje snímek z hospody vedle sochy.