Francouzský malíř Julien Morel v Industrial Gallery

Ostravská Industrial Gallery vystaví dílo francouzského umělce Juliena Morela, umělce ze Saint-Étienne, který se zabývá přestavbou dělnických měst a průmyslových oblastí. Jeho díla odhalují městskou a společenskou přeměnu, ze kterých stejně tak vyplývají proměna a zpracování ladem odložených věcí v kulturním dědictví. Jeho práce vyzvedává kvality architektonické, estetické i výtvarnické těchto vyloučených míst naší země. Autor využívá reprodukce, ať už jsou to architektonické plány, technické knihy, mapy či návody k použití. Jedná se o signifikantní záznamy, které jsou poznamenány určitou historií. Autora oslovuje setkání reálného archivu a jeho vlastní setkání s těmito objekty. Právě kresebným zásahem do pevně stanovených plánů z minulosti, nanáší novou vrstvu a tvoří tak obraz, novou paměť. Autora zajímá mísení, bod střetu těchto dvou přístupů a rušení hranic, nabízí se mu tak nový objekt, nová paměť – mýtus, legenda. Statut výsledného díla nese obraz právě tři časové linie – minulost, současnost a budoucnost. Zpochybňuje tedy původní signifikantní záznam z historie. Do harmonie staví dva naprosto odlišné přístupy. Jemnost architektonické kresby, která je realizována pomocí techniky a uvolněnou kresbu tuší, která působí velmi lehce a nahodile. Intelektuální proces dává vznik estetickému dílu, které právě obsahuje paměť z pamětí. Nejedná se tedy o pouhé klasické ztvárnění objektu, ale o pozůstatek archivního dokumentu, jakousi relikvii.

 

Vernisáž výstavy se koná 11. února v 18:00, zahájí ji Hana Mikulenková.

julie_morel-2