Galerie Kaluž zve na vernisáž

kaluž

 

Galerie Kaluž je exteriérová výstavní příležitost pevně vázaná na místo na ulici Podlahova, kde se opakovaně tvoří kaluž. Po tuto dobu poskytuje proměnlivě velký prostor pro experimentální prezentaci současného umění. Její koncepce je vzešlá na principech site-specific a na práci s veřejným prostorem v kombinaci se zoufalým nedostatkem možností, kde v Ostravě vystavovat mladé umění, a otvírá se všem přístupům schopným fungovat v těchto vzniklých podmínkách. „Provoz“ Kaluže nepodléhá žádnému námi vytvořenému časovému plánu a má vlastní harmonogram, jehož základem je – až naprší….