Galerie města Ostravy – reakce na veřejnou výzvu, materiály ze zastupitelstva 26. 6. 2013

Materiál číslo 140,  který byl předložen zastupitelům v den hlasování – reakce na veřejnou výzvu, důvodová zpráva, veřejná výzva.

140

140Duvodova_zprava_ZM

140Priloha_c._1_vyzva_zastupitelum

 140Priloha_c._2_navrh_odpovedi