Grafická díla Františka Bílka ze sbírky krajské galerie

V úterý 6. května 2014 bude v 17 hodin slavnostně zahájena výstava František Bílek Poutník v  bezčasí v Domě umění v Jurečkově ulici 9, který spravuje Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO). Expozice představí převážně grafická díla Františka Bílka ze sbírky GVUO. Vernisáž uvede Jiří Jůza, ředitel GVUO, a zahájí ji kurátorka výstavy Gabriela Pelikánová. Výstava bude k vidění do 29. června 2014.  Výstavu doprovodí přednáška kurátorky, která se uskuteční ve středu 28. května v 16:30 v Knihovně GVUO. Expozice bude v Domě umění GVUO otevřena vždy od úterý do neděle od 10 do 18 hodin. Plné vstupné činí 20 Kč a zlevněné 10 Kč, volný vstup je v neděli.

 František Bílek (1872–1941) je považován v kontextu českého výtvarného umění za synonymum symbolismu. Jeho jméno je spojováno hlavně se sochařskou a řezbářskou odnoží výtvarné tvorby, neméně kvalitní jsou ale i jeho kresby a grafiky, zpravidla tvořící jakýsi předstupeň Bílkových sochařských děl.  

„V nich autor nacházel prvotní tvar a podobu díla, které následně realizoval převážně ve dřevě nebo v kameni,“ říká Gabriela Pelikánová, kurátorka výstavy, „Dodnes je Bílek považován za zcela ojedinělý fenomén v kontextu nejen českého, ale i světového výtvarného umění, jeho tvorba přesahuje do mystických rovin, nesoucích v sobě filozofické, náboženské, ale i literární stopy.“

 Bílkovým celoživotním tématem se stalo hledání smyslu života a autorovo tápání v oblasti osobní ale i kolektivní viny a následného trestu. Jako člověk ryze věřící si Bílek vytvořil vlastní pohled na svět, který svým zcela originálním způsobem předával dál. 

 František Bílek (1872–1941) byl český grafik, sochař, ilustrátor, autor užitého umění a také architekt spadající do období symbolismu a secese. Po svých studiích na Státní uměleckoprůmyslové škole v Praze pobýval krátce i v Paříži. Jeho plastiky, náhrobky, památníky a další díla jsou k vidění po celé České republice.

bilek