Hana Kölblová | Ostravský archeolog Zbyněk Moravec získal prestižní cenu Zlatý mamut – archiv bulletinu 3/2022

Střípky z ostravské archeologie. Tak se jmenuje projekt Mgr. Zbyňka Moravce, prostřednictvím něhož na jednotlivých videích předkládá veřejnosti výsledky archeologického či víceoborového bádání vOstravě. Autor, který kreativně a zábavně zpracoval nejedno historické téma z dějin Ostravy, za svou práci získal Zlatého mamuta: Cenu Karla Absolona za popularizaci archeologie (dále jen Zlatý mamut) v kategorii Muzejní cena. Vítězství ostravského archeologa Zbyňka Moravce ve spojeném 3. a 4. ročníku za roky 2020–2021 bylo velikým úspěchem ipro Ostravské muzeum, v němž tento archeolog působí. Projekt Střípky z ostravské archeologie přibližuje na platformě YouTube formou 9–10minutových videí nejnovější poznatky z archeologických výzkumů v Ostravě. V posledních dvaceti letech bylo v Ostravě prováděno mnoho archeologických výzkumů a jednotlivá videa mají podle Moravce za cíl přiblížit veřejnosti některé jejich výsledky. Cílem je také propojit popularizaci s konkrétními dostupnými zdroji, ať už s dalšími videi nebo publikacemi zveřejněnými v online prostředí a podobně. Proto lze v popisku pod jednotlivými snímky najít odkazy pro další informace. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS39-online.pdf