Hana Šústková | Odešel historik Kamil Rodan – archiv bulletinu 4/2021

Zpráva o úmrtí Kamila Rodana (26. 8. 1978 až 31. 10. 2021) mě zastihla první listopadové odpoledne zcela nepřipravenou hledět do očí majestátu smrti. Dlouho jsem nemohla uvěřit, že je pravdivá, ale množící se reakce a zprávy z mého okolí bohužel tento fakt potvrdily. Po zbytek dne se mi již v hlavě honily jen vzpomínky na společná léta strávená v posluchárnách Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Opět jsem jasně viděla toho statného kudrnatého zrzavého kluka, který stejně jako já a všichni ostatní vyjukaní prváci postával na tehdy nevlídné chodbě budovy E před uzamčenou místností, s mírným děsem v očích, v očekávání věcí příštích. „Ahoj, já jsem Hanka, taky chodíš na historii?“ Asi má první věta pronesená ke Kamilovi. „Ahoj, já jsem Kamil. Ano, taky chodím na odbornou historii,“ zněla odpověď. Stalo se na podzim roku 1996 a začalo tím naše pětileté univerzitní dobrodružství. Společně jsme se úspěšně probojovali rozřazovacím testem nezapomenutelného profesora Milana Myšky, který na základě jeho výsledků začal s budováním vztahu k danému studentovi. Nezapomenutelné byly hodiny archivní teorie a praxe, které vedla ředitelka Archivu města Ostravy dr. Blaženka Przybylová. Její nesmírně lidský přístup a pečlivě připravené hodiny motivovaly některé z nás k tomu, aby se archivnictví věnovali profesionálně. Kamil sice mezi ně nepatřil, ale společně strávené chvíle v novotou vonící pořádací místnosti ostravského archivu jsou navždy zaryty v mé paměti. Blaženka nám svěřila zodpovědný úkol provést skartaci starých soudních spisů. Jaký byl její údiv, když námi vybranou hromádku dokumentů určených k likvidaci tvořilo jen asi 20 listů. Okomentovala to slovy, že archiváři našeho (tehdy) mladého věku bývají drsnější. My jí odpověděli, že nám všechno připadá nějakým způsobem důležité. Do studovny archivu nás zahnal také tehdejší doktorand, dnes profesor Pavel Kladiwa v rámci prosemináře z hospodářských dějin. Při luštění německého kurentu z počátku minulého století jsme došli k zajímavým výsledkům, obzvláště mi utkvěl v paměti Kamilův výraz „sádraerzeuger“, coby výsledek asi dvacetiminutového luštění obzvláště „povedeného“ rukopisu. Kamil tehdy přistoupil na mou argumentaci, že kdyby se jednalo o výrobce sádry, jak naznačuje, asi by to dotyčný zapsal jako „Gipserzeuger“; nepřel se a stoicky pronesl: „Tak to není ‚sádraerzeuger‘, jedeme dál.“ … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS36-digi.pdf