Havířovské nádraží definitivně zachráněno!!! TZ, Důl architektury 12. 12.2013

Více jak dvouletý boj havířovského sdružení Důl architektury za zachování unikátní nádražní budovy v Havířově bylo dnes završeno úspěchem. Dozorčí rada Českých drah na svém odpoledním zasedání odsouhlasila odstoupení od smlouvy na realizaci projektu „Dopravní terminál města Havířov“, který spočíval v demolici stávající výpravní budovy. Dráhy vypoví smlouvu městu Havířov, které se na realizaci projektu mělo podílet. České dráhy počítají s tím, že městu uhradí vynaložené náklady spojené s realizací projektové dokumentace apod. Město již v minulosti avizovalo, že bude žádat úhradu nákladů ve výši 3,5 milionu korun.

„Tato cenná budova nebude zbourána, ale zachována. Dva roky usilovné práce nebyly zbytečné. A to nás většina lidí od naší snahy odrazovala s tím, že už je vše rozhodnuto a nic se s tím nedá dělat. Je to důležitý vzkaz všem iniciativám nejen v Havířově, ale v celé zemi. Za naše prostředí má smysl bojovat!,“ říká předsedkyně sdružení Důl architektury Lucie Chytilová a dodává: „Pro nás to však není konec. Rádi bychom, aby byla budova zrekonstruována. Návrhy na její budoucí využití chceme veřejnosti i Českým drahám představit v únoru. Znovu se pokusíme navázat komunikaci s městem, jeho role je do budoucna důležitá. Je nutná realizace dopravního terminálu, to by mohlo být jedním z prvních společných témat diskuse. Je třeba se připravit na další dotační období.“

K místy až vyhrocenému boji o architektonický skvost z poloviny šedesátých let však nemuselo dojít. V květnu roku 2011 České dráhy předložily městu Havířov čtyři různé varianty řešení a to včetně varianty, která počítala se zachováním stávající budovy a její rekonstrukce. Ještě během května se však město usneslo, že vybírá variantu počítající s demolicí nádraží. Projektová dokumentace se pak od rozhodnutí města odvíjela. A právě na nevhodnost vybraného řešení sdružení Důl architektury město dva roky upozorňovalo.

Po mnoha neúspěšných jednáních s městem i Českými drahami se sdružení Důl architektury v červenci tohoto roku obrátilo na Asociaci sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD). Ta má bohaté zkušenosti se záchranou nádraží v Ústí nad Orlicí, upozornila na zfušovanou opravu Karlova mostu nebo na zdevastované západočeské Lázně Kyselka. „Pan primátor Osmanczyk s námi odmítal jakkoliv jednat či komunikovat. Měl jsem pocit, že v případě projektu, který byl v hodnotě 167 milionů korun, nejde jen o veřejné blaho. Ještě včera nás jeden z magistrátních úředníků informoval, že město začíná vybírat firmy, které provedou bourací práce a dokonce existují dohody, kdo si odveze mramorové obklady a dlažbu. Úplně stejné to bylo i v Ústí nad Orlicí. Přál bych si, aby pan Osmanczyk na chvíli upozadil své ego a upřednostnil veřejný zájem, aby s námi konečně zasedl k jednomu stolu a pomohl nám stavět, nikoliv bourat,“ říká viceprezident ASORKD Martin J. Kadrman.

Podle sdružení Důl architektury hrozí, že město odstraní skulpturu Směrník, která stojí před nádražím. Před dvěma dny se kolem něj objevilo oplocení. „K nádraží neodmyslitelně patří brutalistní skulptura Směrník akademického sochaře Václava Uruby, se kterým architekt Hrejsemnou spolupracoval. Organické pojetí plastiky se výrazně vyjímá na pozadí ortogonálního rastru proskleného průčelí nádražní haly. Jedná se tak o mimořádné dílo československé sochařské tvorby. Je velmi smutné, že umělecká díla ve veřejném prostoru z našich měst mizí jako houby po dešti. Havířovský Směrník čeká demolice, přestože je to jedna z ikon jeho výtvarných děl. Představitelé města by si měli uvědomit, že podobné sochařské dílo by dnes nezaplatili a měli by se snažit tuto ikonu uchovat pro budoucí generace. Nemám pocit, že by ohrožovala kolemjdoucí a že by měla narušenou statiku. Byl bych nerad, kdyby před nádražím byl podobný paskvil jako předražené kyvadlo s fontánou na náměstí Republiky,“ říká architekt Adam Guzdek.

Ministr dopravy podporuje snahu sdružení

„Ač na finální rozhodnutí dozorčí rady Českých drah neměl pan ministr Zdeněk Žák vliv, chtěli bychom mu poděkovat za morální podporu, kterou nám od nástupu do své funkce vyjadřoval. Tuto budovu znal jen jako cestující. Když jsme mu vysvětlovali kvality stavby i některá chytrá stavební řešení, která zde pan architekt Hrejsemnou použil, byl mnohokrát překvapen a utvrzoval se v tom, že jeho názor za záchranu našeho nádraží je správný,“ uzavřela Chytilová.

Za občanské sdružení Důl architektury

Ing. arch. Lucie Chytilová, předsedkyně sdružení

Ing. arch. Adam Guzdek, člen rady sdružení

http://www.dularchitektury.cz/

http://www.zivenadrazi.com/

image