Heřmanická halda a přirozená sukcese

Hodně se teď mluví o heřmanické haldě v souvislosti s problematickou rekultivací. Mrzí mě, že se nešlo cestou přirozené sukcese, jak navrhovali ostravští biologové. Pokud vás téma hald a toho, jak s nimi nakládat, zajímá, v bulletinu Krásná Ostrava k tomu vědci z Ostravské univerzity napsali několik článků.

“ Problém spočívá v tom, že rekultivace je v podstatě stavba od začátku až do konce. Nebere mnohdy v potaz původnost druhové skladby výsadeb a cenově vyjde mnohem dráž než prosté využití přírodních procesů, které ozelenění rovněž zajistí, ale postupným vývojem zároveň umožní přirozený vznik nových a ojedinělých biotopů.“