Historička umění Milena Bartlová bude v galerii Plato přednášet o husitství

Galerie PLATO pořádá ve středu 2. prosince přednášku známé historičky umění Mileny Bartlové, která seznámí návštěvníky s výsledky svého dlouholetého výzkumu umění husitské epochy.  Přednáška Mileny Bartlové je spojená s vydání knihy Pravda zvítězila: výtvarné umění a husitství 1380-1490 (Academia, září 2015), která zprostředkovává výsledky autorčina vědeckého výzkumu posledních dvaceti let a poprvé pojímá výtvarnou produkci spojenou s husitským hnutím jako svébytnou kapitolu českých dějin umění.

Milena Bartlová přednáší dějiny umění a vizuální kultury na Fakultě humanitních studií UK a metodologii dějin umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Zabývá se také muzeologií a věnuje se umělecké kritice i kulturně-politické publicistice.

Akce začíná v 18:00.

Milena Bartlová (foto Jan Rasch)