Historik Martin Jemelka netradičně o Ostravě za protektorátu

Laboratoř, dílna nebo robotárna? Ostrava, ostravský průmysl a každodennost v časech protektorátu Čechy a Morava – tak se jmenuje přednáška historika Martina Jemelky, kterou přednese 5. května v 18:00 v ostravském Antikvariátu a klubu Fiducia. Ostrava byla v době protektorátu Čechy a Morava vším, jen ne „průměrným“ protektorátním městem: jako jediné z velkých protektorátních měst ležela přímo na hranici Německé říše a prožívala každodennost hraničního města. Nejen že byla prvním okupovaným městem českých zemí (14. 3. 1939) a nejen že sehrála roli významného průmyslového centra zemí okupovaných nacistickým Německem, ale řady nechvalných prvenství se dočkala jak v oblasti průmyslové výroby a zaměstnanosti, tak protektorátní a válečné každodennosti. Základními souřadnicemi protektorátní Ostravy, osudy jejích nejvýznamnějších průmyslových závodů a jejích zaměstnanců a reflexí ostravské válečné každodennosti ve vzpomínkách ostravských obyvatel 21. století zájemce provede historik Martin Jemelka.