Ilona Rozehnalová | Soutěž na mural na Bazalech – archiv bulletinu 4/2022

V posledních dvou letech se stále častěji hovoří o muralech v ulicích města Ostravy. V roce 2020 vznikla v Nádražní ulici na fasádě v proluce mezi domy monumentální nástěnná malba Skok. Dílo pracující s ostravskou symbolikou vytvořila polská hvězda mural artu Mariusz „M-City“ Waras, ve spolupráci s kurátorkou Alexandrou Krolíkovou, s realizací pomáhal i ostravský streetartový umělec Nikola Khoma Vavrous. Ačkoli mural, znázorňující koně, kterého má Ostrava ve znaku, přilákal zájem místních o tento specifický typ umění ve veřejném prostoru, vedla se zároveň diskuse o tom, jakým způsobem by měly být tyto velkoplošné nástěnné malby v Ostravě zadávány. Na radnici díky tomu vznikla pracovní skupina, která na základě veřejné výzvy shromáždila tipy Ostravanů na místa, kde by v budoucnu mohly muraly vzniknout. Jednotlivé lokality potom prošly podrobnou analýzou a diskusí ve spolupráci s Městským ateliérem prostorového plánování a architektury MAPPA. Pracovní skupina se shodla na tom, že je potřeba jednak vhodná místa pečlivě vybírat, a také muraly procesně zadávat s ohledem na to, o jak exponované zóny se jedná – například na určená významná místa by se měly vypisovat veřejné soutěže. Na základě diskusí o procesní podobě zadávání muralů se skupina streetartových kurátorů a tvůrců (Alexandra Krolíková a Nikola Khoma Vavrous) rozhodla vzdát se opěrné zdi u Bazalů ve prospěch veřejné soutěže. Jelikož Moravskoslezský kraj jako zadavatel nástěnné malby neměl se soutěžemi zkušenosti, dohodl se s městem Ostravou, že soutěž bude pro kraj administrovat město. Na jaře 2022 tak ostravská radnice ve spolupráci s Moravskoslezským krajem vyhlásila mezinárodní výtvarnou soutěž, jejímž cílem byl návrh a následná realizace muralu. Plátnem nového streetartového díla se stala velkoplošná opěrná stěna na Bazalech ve Slezské Ostravě. Pětičlenná odborná porota ve složení Alexandra Krolíková, Daniela Rywiková, Jiří Surůvka, Karin Černá a Kateřina Šebestová s přizvanými experty posoudila celkem 11 návrhů, které najdete na stránce https://streetart.ostrava.cz/vysledky/.… více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS40-online.pdf