Ilona Rozehnalová | Živý pohyb na Fakultě umění Ostravské univerzity? – archiv bulletinu 4/2021

V říjnu 2021 se ve výloze Galerie Dukla v Ostravě­ -Porubě v rámci výstavy Živý pohyb, která představila práce vybraných absolventů i současných studentů ateliéru tvůrčí fotografie ostravské fakulty umění, jako součást výstavy objevila výzva absolventky školy Zuzany Šrámkové, v níž apelovala na pedagogy, aby neponižovali studenty a dávali jim konstruktivní kritiku. Šrámková v textu uvedla, že univerzitě chybí nástroje pro studenty, jak se k vyučování vyjadřovat, chybí podle ní také etický kodex pro pedagogy, který by jasně vymezoval problematické chování a zaručoval jeho prošetření. Dále vyzvala studenty a studentky, aby si všímali problematického chování, byli aktivní a kritizovali systém. Na apel Zuzany Šrámkové reagovali jak další absolventi a studenti, kteří postupně do výloh umisťovali své reakce, tak také pedagogové. V pasáži Dukla byla vyvěšena například odpověď vedoucí ateliéru knižního designu Elišky Čabalové, která se ohradila proti kritice kvality celé školy (jež z apelu absolventky zaznívá v úvodu) s tím, že Zuzana Šrámková všechny ateliéry „háže do jednoho pytle, a vytváří tak pocit kolektivní viny“. Dále poukazuje na to, že podle ní existuje dost nástrojů, jak problematické chování pedagogů vůči studentům v rámci školy řešit – například v malém i velkém senátu podle ní mají studenti své volené zástupce, jejichž rolí je bojovat za práva studentů, stejně tak je možné oslovit pedagogické poradce či použít nástroj takzvané evaluace. Dále v reakci podotýká, že: „absence etického kodexu pro učitele je námět, se kterým už dávno studenti měli přijít do senátu. Pokud tato potřeba je, je na studentech, aby obsahový návrh tohoto kodexu předložili fakultnímu senátu. Na rozdíl od mého mládí vy žijete v demokratické společnosti, kterou můžete přetvářet, a proto je pro mne nepochopitelné, že své problémy nekomunikujete na místech, kde je řešit můžete“. Podle Čabalové nepoukazuje apel Zuzany Šrámkové na konkrétní a věcné nedostatky a je obsahově vágní. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS36-digi.pdf