Ilona Vybíralová | Když dva dělají totéž, není to totéž. Veřejný prostor aneb poučení odjinud – archiv bulletinu 3/2016

Tento rok připravuje magistrát města Ostravy nový strategický plán neboli tzv. Vizi Ostravy do roku 2030. Jednou ze tří priorit této vize je vytvořit tzv. Zdravé město s cíli kultivovat životní prostředí pro život všech generací a přiblížit město více přírodě. Nemalý prostor v této vizi má i úloha veřejných prostorů jako jeden z indikátorů kvality života ve městě. Téma veřejného prostoru a jeho důležitosti pro městský život v intravilánu města není ničím novým ani v prostředí Ostravy. V posledních letech se v samotném centru města realizovalo hned několik výrazných projektů, které mohly ke kvalitě pobytu na veřejných místech přispět nemalou měrou. Vkonečném důsledku ani v jednom případě nedošlo k výraznému zvýšení pobytových aktivit, někdy ani ke kýžené estetizaci prostoru. O důvodech, proč se tak stalo, můžeme spekulovat: nepochopení významu prostoru, nekoncepčnost v rámci okolí, nedostatečná znalost chování a požadavků lidí na daný prostor, nevhodné architektonické a dopravní řešení. Většinu z nich lze, s menším zjednodušením, shrnout za nesprávně definované zadání ze strany investora, v tomto případě magistrátu města nebo městského obvodu Moravské Ostravy a Přívozu. V příspěvku níže jsou srovnány tři realizace z ostravského prostředí s analogickými realizacemi z České republiky a ze zahraniční. Srovnání má prezentovat rozdílnost přístupu v jednotlivých realizacích, mnohdy už od zadání a projektového řešení – zapojení odborníků v případě řeky Isar, architektonická soutěž u Komenského sadů ve Zlíně nebo rozhodnutí o celkové úpravě dopravního řešení u Joštovy ulice. Účelově není do srovnání zahrnuta cena, neboť cena je často jen výsledkem navrženého řešení a to zase odrazem požadavků a mantinelů zadání. Z dlouhodobého hlediska jsou neotřelá řešení s využitím ušlechtilých materiálů perspektivnější a trvanlivější, a to i za cenu zvýšených finančních nákladů. … více informací na kros14_web.pdf (krasnaostrava.cz)