Ilona Vybíralová | Nový ostravský spolek Lauby a Ostravica-Textilia – archiv bulletinu 2/2015

Spolek Lauby vznikl jako reakce na dění kolem změny majitele bloku budov bývalého obchodního domu Ostravica-Textilia. Spolek byl založen na sklonku roku 2014 a jeho primárním cílem je zachování tohoto objektu a směřování iniciativ k otevírání a hledání cest pro nové využití všech tří objektů bývalého obchodního domu Ostravica-Textilia. Polovina členů spolků je tvořena členy petičního výboru Ostravica-Textilia. Tato skupina má za sebou uspořádání petiční akce se 7448 podpisy, úspěšnou organizaci demonstrace a podání trestního oznámení na předešlého majitele budov. K petičnímu výboru patří Lukáš Černohorský, Ondřej Polanský a Michal Šíma, který sleduje dění kolem Ostravicie-Textilie kontinuálně, založil a spravuje v této věci stejnojmenné facebookové stránky a je v podstatě informační databankou spolku. Dalšími členy spolku jsou Jan Becher, který zastává funkci předsedy spolku, Andreas Papadupolos, mimo jiné pokladník a správce internetových stránek spolku, a v neposlední řadě i Ilona Vybíralová, označena jako motor spolku. Název spolku Lauby byl zvolen především jako symbolika velké ztráty a něčeho, k čemu by již v rámci města Ostravy nemělo nikdy dojít. Na konci května 2015 instaloval spolek Lauby okolo chátrající ostravské památky Ostravica-Textilia naučnou stezku „Po stopách slávy a zkázy“, která měla obyvatelům a návštěvníkům Ostravy připomenout nejen světlé, ale i ty temné a ještě temnější chvíle všech tří budov bývalého obchodního domu Ostravica- -Textilia. Od roku 2000 je obchodní dům uzavřen veřejnosti a je zde ukončen prodej. Přesto se po celých 10 let dařilo budovy udržovat v neměnném stavu. V roce 2010 se však náhle něco změnilo a budovy následkem této změny začaly prudkou rychlostí chátrat. Co bylo spouštěčem těchto změn? Kdo nese zodpovědnost za dnešní tristní stav budov? Nejen na tyto otázky se snažil spolek Lauby najít odpovědi na panelech stezky „Po stopách slávy a zkázy“. … více informací na KROS-10_web.pdf (krasnaostrava.cz)