Instalace Hladomor v Galerii Lauby

Instalace Hladomor , která bude slavnostně otevřena 3. května v galerii Lauby u Ostravského muzea, vychází z dlouholetého zájmu skupiny Handa Gote o reflexi ekologických témat v umění. Zaměřením se vrací k tématu instalace použité v představení Prales v roce 2012. Tvůrce inspiroval internetový hoax z roku 2010, popisující incident ve španělské fotovoltaické elektrárně, která v noci svítila na fotovoltaické panely světlem napájeným z dieselového agregátu. Tento nesmyslný uzavřený kruh s hypotetickou výslednou účinností okolo 0,5% posloužil skupině jako metafora společnosti závislé na energii a spotřebě. V představení Prales se nakonec svítilo malými světelnými zdroji napájenými ze soustavy solárních panelů a baterie divadelních světel za obrovských energetických ztrát.
V instalaci Hladomor představují Handa Gote autokanibalistický systém, kde je pro vypěstování jediné vyvolené brambory využívána energie získaná z množství dalších anonymních brambor za použití složitého kontrolního aparátu, který ovšem většinu energie spotřebovává jen sám na sebe. Elektronické přístroje použité v instalaci pocházejí z jakéhosi elektronického pravěku a celý systém tak působí jako archaický pokus o nějaký primitivní bio-elektronický systém. Použití starých přístrojů je dalším trade-markem skupiny, která se kontinuálně zabývá využitím technologie v umění a také poukazováním na problémy, které technologie přináší. Ve svých pracech často využívají kombinaci nejnovější a zastaralé technologie, jakož i postupy mediální archeologie.

Připravili: Dörner, Procházka, Smolík
Produkce. Jedefrau.org
Web: www.handagote.com

Kolektiv Handa Gote Research&Development se věnuje experimentování s dramaturgií, začleňování nedivadelních prvků do své práce a vývojem vlastního pojetí post-dramatického a post-spektakulárního divadla. Dlouhodobě se inspiruje vědou a technikou. Skupina provádí kontinuální výzkum divadelní řeči, laboratorní práci v oboru zvukového a světelného designu, při současném zpochybňování výše zmíněných disciplín. Kromě divadla se skupina též věnuje hudbě, výtvarnému a audiovizuálnímu umění.

Galerie Lauby
Handa Gote: Hladomor
3. 5. – 2. 6. 2017

www.galerielauby.tumblr.com

Masarykovo náměstí 1
728 41 Ostrava
o/z: 00:00 – 24:00