Ivan Motýl | Byl by to krásný kámen do prstenu (Poesie o ostravském uhlí v soutěži okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu) – archiv bulletinu 2/2013

Byť Ostravu literárně okrašlují hlavně ostravští básnicí, občas se do okrašlování uhelné metropole na Odře a Ostravici pustili i autoři, které dnes považujeme za klasiky české literatury dvacátého století. Pravdou je, že podobně jako místní veršotepci psali o Ostravě všelijak a z rozličných pohnutek. Někoho upřímně nadchli předáci hornických úderek, jiné vyděsilo hromadné důlní neštěstí. A protože bulletin Krásná Ostrava není nafukovací a zamýšlené přetisknutí „úhelně uhelných“ básní z pera čítankových autorů by ucpalo celý okrašlovací zpravodaj, rozhodli jsme se místo čtenářského zážitku nabídnout malou literární soutěž. První čtenář, který správně určí autory uvedených ukázek (ve dvou případech jde o celé básně), bude odměněn domácí večeří a pěti pivy (flaškou vína) v Tajné krčmě —— Galerii Rubrum, popřípadě publikací Briketa z nakladatelství Větrné mlýny, ve které se uvedené básně objeví v plné verzi (pokud tedy bude kniha do Vánoc zdárně dokončena a neshoří i s editorem na přívozské haldě). … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2013/09/KROS-02-web.pdf