Jakub Ivánek | Ostravské sochy – databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy – archiv bulletinu 4/2015

Letošní prosinec přináší uměnímilovným občanům Ostravy důležitý zdroj, který mohou zužitkovat nejen laici při svých procházkách městem či při vzpomínání na již zaniklou Ostravu, ale také rozliční badatelé k odbornému zkoumání, a to v oblasti dějin umění nebo třeba v rámci topografie jednotlivých čtvrtí. Jde o databázi uměleckých děl, kterou jsme pojmenovali trochu zjednodušeně, ovšem výstižně jako Ostravské sochy. Databáze je od 21. prosince 2015 volně dostupná na internetu na adrese www.ostravskesochy.cz – věřím, že ji budete rádi využívat, a tak si dovoluji zprostředkovat krátký výklad o tom, co vše databáze obsahuje a jak s ní můžete pracovat. Široce koncipovaná databáze Projekt chce nabídnout uživateli pokud možno úplný pohled na uměleckou výzdobu města Ostravy z hlediska jejího současného stavu. Snaží se zaznamenat existující artefakty, ale také již zaniklá díla (paměť) veřejného prostoru a budov, které mají či v minulosti měly charakter městské vybavenosti (základní, mateřské, střední a vysoké školy, obchody a obchodní komplexy, zdravotní střediska a nemocnice, velké podniky, administrativní budovy ad.). Účel databáze je, jak již bylo naznačeno, dvojí. Jednak se snaží popularizovat umění a upozornit na jeho důležitost v rámci městského inventáře, prostoru, v němž žijeme a který tato díla kultivují, jednak chce poskytnout základní informace (pokud jsou dohledatelné) o všech zařazených dílech, jež bude možno dále zužitkovat v odborném výzkumu. Věřím, že již samo zachycení jednotlivých objektů může mít zásadní význam jak pro budoucí paměť města, tak pro jeho současné vnímání, které by ideálně mělo vést ke kultivaci veřejného prostoru. … více informací na KROS-11_web.pdf (krasnaostrava.cz)