Jan Lenart | Hornické Krušné Hory v UNESCO, Ostrava přešlapuje – archiv bulletinu 1/2020

„Hornický region Erzgebirge/Krušné hory se stal památkou UNESCO. Hurá!“ Tak 6. července 2019 po téměř týdenním jednání Výboru světového dědictví jásají na své facebookové stránce zástupci kandidátského projektu. A pak roztahují českou vlajku a spolu s krojovanými horníky začínají dlouhé oslavy. Není také divu. Vždyť čeští i němečtí zástupci hornického regionu dosáhli společného úspěchu po mnohaletém úsilí, kdy jednou dokonce kandidaturu stáhli, aby projekt ještě lépe dopracovali. A nutno dodat, že si region toto ocenění, ale zároveň závazek, zaslouží. Stačí se zachovalou hornickou krajinou Krušných hor projet a hned člověk uvidí, co je v tamním regionu oproti Ostravě jinak. Lidé vzali svou hornickou minulost za svou a nebojí se jí dokonce chlubit. Na každém kroku potkáváte hornické symboly, lidé si je spontánně nalepují na auta a vyvěšují na zahrady. V posledních letech bylo s pomocí evropských peněz zpřístupněno několik historických dolů, sítě turistických stezek spojují zbytky šachet, atraktivní propady i staré vodní náhony. Byť se jedná o drobné památky, všechna místa jsou v terénu označena, informace o nich najdete v mapách a vlastně je na nich do určité míry postaven celý turistický ruch oblasti.… více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2021/08/KROS28-online-verze.pdf