Jan Lörinc | Mural Bazaly – archiv bulletinu 4/2022

K svému velkému překvapení jsem se stal vítězem mezinárodní soutěže o zhotovitele malby – muralu – opěrné stěny nad stadionem Bazaly na Slezské Ostravě. Soutěž pořádaná a financovaná městem Ostravou spolu s Moravskoslezským krajem byla vyhlášena v březnu 2022, vyhlášení výsledků proběhlo v květnu a termín realizace malby mezi červencem a zářím stejného roku. Vizuální podoba návrhu vychází z inspirace jeskynními malbami, dětskými kresbami, primitivním uměním a uměním konaným z vnitřní potřeby. Na stěně o rozloze přes 1300 m2 měl být zobrazen vývoj území kolem soutoku řek Opavy, Odry a Ostravice, tj. území dnešní Ostravy od Velkého třesku až po současnost. Materiální podoba malby je opět inspirována prehistorickými technikami. Pro výrobu barvy byly využity místní suroviny, odpadní hmoty ze stavební a průmyslové činnosti. Nejprve bych rád osvětlil své uvažování nad materiály a principy tvorby. Už když jsme s rodinou žili vOstravě, prohlíželi jsme si se ženou často obsahy kontejnerů a snažili se využít ohromný potenciál, který nabízely. Po přestěhování do Bílých Karpat jsme na pozemku vybudovali kořenovou čističku a nejrůznější komposty na zpracování odpadů. Bylo jasné, že tím končí používání různých chemikálií, průmyslových produktů a látek s uměleckou tvorbou spojených. Začal jsem přemýšlet, jak neničit život kolem. To, že svěříme naše odpady odborným firmám, aby se o ně postaraly, je naivní koncept odsouvající skutečný problém z naší pozornosti. Jediné řešení je na počátku, u zrodu potenciálního odpadu. Vyhodnocuji suroviny, které mi přijdou pod ruku. Zjišťuji jejich původ, způsob výroby, problematičnost při výrobě, možnosti recyklace a podobně. Tento proces je do jisté míry omezující a zpomaluje produkci uměleckých děl, což je myslím dobrá cesta, jak pokračovat. Principy nekonečného růstu, nadprodukce zboží a konzumu, jehož důsledky všichni pociťujeme, se jako umělci nemusíme řídit.… více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS40-online.pdf