Jana Václavíková, Jana Batelková | Přírodní park Hrabovjanka – archiv bulletinu 2/2018

Myšlenka vybudovat přírodní park nás napadla při procházkách k řece Ostravici. Míjely jsme neudržovanou plochu v Hrabové, která vypadala velmi zanedbaně. Trápilo nás, že o veřejnou zeleň není postaráno tak, jak by si zasloužila. Zjistily jsme, že pozemek je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, správcem je městský obvod Hrabová. Věděly jsme, že žádost či prosba na místní obec o zregenerování pozemku by byla stěží vyslyšena. V dnešní době se bohužel stále více investuje do jiných sfér nežli do údržby zeleně. Statutární město Ostrava však v té době vypsalo dotační titul (Revitalizace veřejného prostoru na území města Ostravy). Zajásaly jsme a zkusily podat žádost o dotaci na naši myšlenku parku,která do dotačního programu dobře zapadala. Ve výběrovém řízení byl poté náš projekt podpořen k poskytnutí dotace. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2018/07/kros21.pdf