Janáčkova filharmonie pořádá dirigentské kurzy a koncerty zdarma

Již podruhé pořádá Janáčkova filharmonie Ostrava ve spolupráci s vídeňskou agenturou Blue Danube Music Impresario Mezinárodní dirigentské kurzy.
Ve dnech 9. až 17. října přijede do Ostravy 12 studentů z různých koutů světa, aby pod vedením finského dirigenta Jormy Panuly zdokonalovali své umění řídit orchestr. Výsledky jejich intenzivní práce s orchestrem si můžete vyslechnout na koncertech, které se uskuteční 12. a 17. října od 19 hodin v Domě kultury města Ostravy. Na obou koncertech je zastoupen Jean Sibelius, od jehož narození uplyne v příštím roce 150 let, vždy jednou ze svých symfonií (Symfonie č. 7 první a č. 5 druhý večer). Nechybí ani letošní jubilant Janáček. Na prvním koncertě je doplní ještě Šostakovičova Pátá symfonie. A na druhém pak impresionista Debussy a jeho proslulé Moře a Faunovo odpoledne. Vstup na koncerty je zdarma. Dirigentské kurzy se na půdě Janáčkovy filharmonie konají pravidelně – každoročně probíhají kurzy ve spolupráci s Pařížskou konzervatoří vedené Zsoltem Nagyem, v minulosti se v Ostravě také konaly kurzy vedené Johannesem Schlaeflim.
Jorma Panula se narodil ve Finsku, působil ve funkci uměleckého ředitele a šéfdirigenta Filharmonie Turku (1963-65), Filharmonie Helsinky (1965-72)
a Aarhus Symphony (1970-73). Byl také častým hostem ve Finské národní opeře. Jako profesor vyučoval dirigování na Sibelius Academy (1973-94) a také na Královských akademiích ve Stockholmu a v Kodani. V mládí na zmíněné Sibelius Academy studoval církevní hudbu a dirigování. Jeho učiteli byli Leo Funtek, Dean Dixon, Albert Wolff a Franco Ferrara. Kromě dirigování, se věnuje také komponování (široká škála hudby). Jeho opery Jaako Ilkka a River Opera jsou základem žánru později nazvaného „performance opera“, je to spojení hudby, vizuálního umění a umění každodenního života. Kromě toho skládá hudbu také k muzikálům i hudbu církevní, na svém kontě má houslový koncert, jazzové capriccio a spoustu vokálních děl. Nyní hostuje jako dirigent nebo vede dirigentské kurzy po celém světě – včetně Paříže, Londýna, Amsterdamu, Moskvy, New Yorku, Tanglewoodu, Aspenu, Ottawy a Sydney.
K těmto městům se tak opět přiřadila i Ostrava.

Dům kultury města Ostravy

12. 10. 2014, 19 hodin

program:
L. Janáček: Z mrtvého domu, předehra
J. Sibelius – Symfonie č. 7
D. Šostakovič – Symfonie č. 5

Dům kultury města Ostravy

17. 10. 2014, 19 hodin

program:
L. Janáček: Šumařovo dítě
C. Debussy: Moře
C. Debussy: Faunovo odpoledne
J. Sibelius: Symfonie č. 5

***
Zprávu zasílá
Jana Knižátková
Janáčkova filharmonie Ostrava
725 528 590
knizatkova@jfo.cz