Jarmila Burešová | Vzpomínka na Naděždu Ježkovou – archiv bulletinu 3/2015

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu a Antikvariát a klub Fiducia na počátku prázdnin zinscenovaly Poetický atentát vKomenského sadech. Slavnostní instalace venkovní knihovničky s ideou bezplatného půjčování knih příchozím částečně vycházela z myšlenky staré více než šedesát let. „Bibliobudka“ či „knihobudka“ je připomínkou aktivity významné ostravské knihovnice Naděždy Ježkové, která stála v roce 1951 u založení venkovní čítárny v Komenského sadech. PhDr. Naděžda Ježková Kasalická se narodila v rodině dětské lékařky a důstojníka československé armády 18. 6. 1922, žila v Praze, avšak významné rodinné a především citové vazby vedly rodinu často do Jičína. Na podzim 1942 nastoupila k pomaturitnímu studiu knihovnické školy v Praze, přednášeli zde odborníci ze zavřených vysokých škol. Školní praxe v jičínské knihovně rozhodla o jejím profesním směřování. V létě 1943 přijela studentka Kasalická z Prahy na prázdninovou praxi do ostravské městské knihovny. Přijela na kole, které bylo jejím dopravním prostředkem nejen na výletech do Beskyd. Přijata byla vlídně, ale jak popisuje ve svých rukopisných vzpomínkách „… U pultu byla Karla Steegová, Mirka Mohelníková a Věra Stolaříková. Věřino jméno jsem znala ze Studentského časopisu, ona právě tak znala moje. Moje první vystoupení za pultem dopadlo špatně. Byla tam nějaká stařenka bez zubů, já jí vůbec nerozuměla, co mi říká, i když jsem se moc snažila. Nakonec jsem to musela vzdát a jít pro děvčata na pomoc. Ona totiž mluvila nářečím a ještě bez těch zubů šišlala, to na mě Češku bylo moc. Dnes po tolika letech zde už si toho ani nevšimnu, ale tehdy se mi to zdálo jako hotentotština…“1 , první ostravské začátky byly takto úsměvné. Po skončení války nastoupila ke studiu psychologie a slovanských literatur na Univerzitě Karlově. Byla činná ve studentských organizacích, pracovala s mladými odborníky na nové koncepci knihovnictví, spoluzakládala profesní svaz, pak přišlo určité vystřízlivění a příklon k praxi. V roce 1949 se provdala za lékaře Jaroslava Ježka a v roce 1950 společně přišli do Ostravy, kde začali budovat rodinu a své profesní kariéry. … více informací na KROS-10_web.pdf (krasnaostrava.cz)