Jeden z průkopníků ochrany industriálních památek v Ostravě Miloš Matěj bude přednášet o technických památkách Moravy a Slezska

Historik umění Miloš Matěj, který působí na ostravském Národním památkovém ústavu a významnou měrou se podílel na zapsání Dolní oblasti Vítkovic  jako národní kulturní památky v devadesátých letech dvacátého století, kdy byl její význam zpochybňován a hovořilo se o asanaci,  bude přednášet v pondělí 16. prosince od 16. 30 hodin v sále Hudebního oddělení Knihovny města Ostravy (ulice 28. října 2) o technických památkách Moravy a Slezska. Doc. Miloš Matěj seznámí veřejnost s pojmem technické památky, významem a hodnotami, které představují, včetně problémů jejich památkové ochrany a možnosti nového využití. Zabývat se bude především Vítkovickými železárnami, doly OKR, železniční dopravou, textilním průmyslem a nejvýznamnějšími průmyslovými centry (Ostrava, Brno, Zlín, Olomouc), které tvoří nejzajímavější fond průmyslového dědictví a jsou předmětem společenské a odborné diskuse o jejich zachování a novém využití. Pro srovnání budou uvedeny „dobré“ a „špatné“ příklady přístupu k technickým památkám doma a v zahraničí s rozborem jednotlivých realizací.

image