Jiří Král | Rozloučení se Zdeňkem – archiv bulletinu 3/2018

Na konci května nás náhle opustil náš kolega Zdeněk Majkus, výborný arachnolog a kamarád, rodák z ostravského Přívozu. Se Zdeňkem jsem se seznámil na podzim 1978 na II. sjezdu českých a  slovenských arachnologů, který Zdeněk organizoval v Ostravě. Začal jsem studovat na gymnáziu, velmi na mě zapůsobila dobrodružná výprava veličin naší arachnologie na dýmající ostravskou haldu plnou pavouků, poprvé jsem sbíral pozoruhodného pokoutníka Tegenaria agrestis. Během dalších let jsem Zdeňka často navštěvoval na katedře biologie v  Ostravě (součást Pedagogické, po založení Ostravské univerzity v  roce 1991 Přírodovědecké fakulty). Tomuto pracovišti zůstal věrný až do konce, působil zde celých 45 let. Během návštěv Ostravy jsem mohl nakoupit literaturu (v našem městečku nebylo knihkupectví ani antikvariát) a pak obdivovat v depozitáři Ostravského muzea zkameněliny nebo u  Zdeňka exempláře různých pavouků a dozvědět se řadu zajímavostí o jejich biologii. Pracovnu sdílel s další výraznou osobností, ornitologem D. Kondělkou. Zdeněk byl na fakultě respektovaným specialistou, přednášel řadu biologických předmětů. Byl velmi oblíbený nejen jako spolupracovník, ale také u  studentů pro svou přátelskou povahu, vstřícnost a laskavý přístup. Později jsem objevil také jeho nezničitelný optimismus, když mi černý puntík udělený rodičům komplikoval život a  nebylo jasné, zda budu moci studovat biologii. Rád vzpomínám také na naše společné výpravy za zajímavými a vzácnými moravskými pavouky v pozdějších letech, například šestiočkou Dasumia carpatica do Beskyd či slíďákem Pardosa morosa do Nízkého Jeseníku. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2018/09/KROS22.pdf