Jiří Michálek, Jan Světlík: Vítkovice – pohled z druhé strany. Zprávy památkové péče, číslo 1, 2012

Text je reakcí na příspěvek Martina Strakoše, který byl publikován  v tematickém bloku Současná architektura a historické město ve Zprávách památkové péče 2011, č. 3, na s. 165–173.  Ke stažení zde: zpp1201-39-43-Michalek-Vitkovice