Jiří Nekvasil | Inspirativní paměť města! – archiv bulletinu 1/2014

Národní divadlo moravskoslezské odhalilo 11. ledna 2013 na fasádě domu č. 23 v ulici Na hradbách pamětní desku dirigentovi a hudebnímu skladateli Jaroslavu Voglovi (1984–1970), autorovi první monografie o Janáčkovi, který byl dlouholetým šéfem ostravské opery (v letech 1927–1943 a také ještě 1947–1949), iniciátorem a organizátorem hudebního života Ostravy meziválečných let. Právě díky němu se Ostrava dostala do kontaktu se světovou hudební špičkou. Zásluhou Jaroslava Vogla vzrostla kvalitativně nejen ostravská operní scéna, ale celý hudební život města. Začaly se pravidelně konat – v divadle, s orchestrem opery – symfonické koncerty, systematicky provozovat komorní hudba. Ostravu navštívily coby interpreti svých skladeb takové skladatelské hvězdy jako Paul Hindemith, který zde byl několikrát, takže si stačil oblíbit hostinec U Rady, ve kterém jsme mu již před více než dvěma lety umístili pamětní list. Ostravu v té době navštívili také Sergej Prokofjev a Igor Stravinskij. Ty všechny zde mohli zažít naši předchůdci v třicátých letech minulého století. … více informací na KROS 01 2013 web.indd (krasnaostrava.cz)